Szkolenie: Efektywny Feedback – przekazywanie informacji zwrotnej

Opis i cel szkolenia

Ugruntowanie wiedzy dotyczącej efektywnej informacji zwrotnej oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do przeprowadzania skutecznej rozmowy z pracownikiem. Uświadomienie praw i mechanizmów psychologicznych, którym podlegamy oraz zasad, których warto przestrzegać w sytuacji informacji zwrotnej dla zwiększenia jej skuteczności, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z podwładnymi, które budują wzajemne zaufanie.

Korzyści dla uczestników

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • Uświadomi sobie rolę, charakter i znaczenie prawidłowo udzielonej informacji zwrotnej
 • Dostrzeże znaczenie rozwoju własnej kompetencji obserwacji zachowań pracowników
 • Podniesie poziom kompetencji „Obserwacja i ocena pracy pracownika” bazującej na udzielaniu informacji zwrotnej
 • Nabierze biegłości w posługiwaniu się „narzędziami” zwiększającymi skuteczność i efektywność informacji zwrotnej
 • Zwiększy poziom własnej satysfakcji i motywacji z prawidłowo udzielanego feedbacku, przekładający się na konkretne i wymierne rezultaty pracy pracowników

Metody szkolenia

Metodycznie oparty głównie na treningu umiejętności. Interaktywne ćwiczenia i symulacje rozmów dla ugruntowania prawidłowych nawyków oraz ćwiczenia z wykorzystaniem kamery wideo ( przy wyraźnej zgodzie uczestnika szkolenia) pozwalają na doskonalenie i samoocenę umiejętności. Forma warsztatowa, aktywizuje wszystkich uczestników szkolenia. Podejście to angażuje w zrównoważony sposób sferę intelektualną i wysoki poziom emocji uczestników poprzez bezpośrednie doświadczanie różnych sytuacji co sprzyja konstytuowaniu się wiedzy.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Istota feedbacku

 • Rola i znaczenie informacji zwrotnej
 • Funkcje jakie spełnia informacja zwrotna

2. Determinanty efektywnej informacji zwrotnej

 • Cztery płaszczyzny w komunikacji interpersonalnej
 • Partnerskie komunikaty
 • Ogólne i jednoznaczne stwierdzenia
 • Oceny, opinie, fakty i ich znaczenie w feedbacku

3. Rodzaje feedbacku i zasady, którym podlega

 • Pozytywny i negatywny feedback bieżący
 • Oceniający feedback okresowy
 • Feedback konstruktywny i motywujący

4. Ocenianie jako funkcja menedżerska

 • Kontrola bieżąca i ocena okresowa
 • Kryteria i mierniki podlegające ocenie
 • Rozmowa oceniająca, jako główny element Systemu Ocen Okresowych

Dzień 2

5. Przygotowanie menedżera do rozmowy oceniającej pracę

 • Ewidencja zachowań wspierająca ocenę bieżącą i okresową
 • Analiza wyników pracy i obserwacja, jako podstawa oceniania
 • Planowanie rozmowy oceniającej
 • Asertywna postawa menedżera w sytuacji rozmowy z pracownikiem

6. Praktyka czyni mistrza

 • Etapy udzielania informacji zwrotnej
 • Efektywny feedback w praktyce
 • Sesja wzajemnych informacji zwrotnych

7. Psychologiczne pułapki w procesie udzielania feedbacku

 • Co dyskredytuje efektywny komunikat zwrotny
 • Pułapki, których można uniknąć

8. Podsumowanie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

Copyright 2019 by One Step Up Sp. z o.o. All Rights Reserverd. (EB)

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00