Efektywny Feedback – przekazywanie informacji zwrotnej

Opis i cel szkolenia

Ugruntowanie wiedzy dotyczącej efektywnej informacji zwrotnej oraz kształtowanie
i doskonalenie umiejętności niezbędnych do przeprowadzania skutecznej rozmowy z pracownikiem. Uświadomienie praw i mechanizmów psychologicznych, którym podlegamy oraz zasad, których warto przestrzegać w sytuacji informacji zwrotnej dla zwiększenia jej skuteczności, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z podwładnymi, które budują wzajemne zaufanie.

Korzyści dla uczestników

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • Uświadomi sobie rolę, charakter i znaczenie prawidłowo udzielonej informacji zwrotnej
 • Dostrzeże znaczenie rozwoju własnej kompetencji obserwacji zachowań pracowników
 • Podniesie poziom kompetencji “Obserwacja i ocena pracy pracownika” bazującej na udzielaniu informacji zwrotnej
 • Nabierze biegłości w posługiwaniu się „narzędziami” zwiększającymi skuteczność i efektywność informacji zwrotnej
 • Zwiększy poziom własnej satysfakcji i motywacji z prawidłowo udzielanego feedbacku, przekładający się na konkretne i wymierne rezultaty pracy pracowników

Metody szkolenia

Metodycznie oparty głównie na treningu umiejętności. Interaktywne ćwiczenia i symulacje rozmów dla ugruntowania prawidłowych nawyków oraz ćwiczenia z wykorzystaniem kamery wideo ( przy wyraźnej zgodzie uczestnika szkolenia) pozwalają na doskonalenie i samoocenę umiejętności. Forma warsztatowa, aktywizuje wszystkich uczestników szkolenia. Podejście to angażuje w zrównoważony sposób sferę intelektualną i wysoki poziom emocji uczestników poprzez bezpośrednie doświadczanie różnych sytuacji co sprzyja konstytuowaniu się wiedzy.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Istota feedbacku

 • Rola i znaczenie informacji zwrotnej
 • Funkcje jakie spełnia informacja zwrotna

2. Determinanty efektywnej informacji zwrotnej

 • Cztery płaszczyzny w komunikacji interpersonalnej
 • Partnerskie komunikaty
 • Ogólne i jednoznaczne stwierdzenia
 • Oceny, opinie, fakty i ich znaczenie w feedbacku

3. Rodzaje feedbacku i zasady, którym podlega

 • Pozytywny i negatywny feedback bieżący
 • Oceniający feedback okresowy
 • Feedback konstruktywny i motywujący

4. Ocenianie jako funkcja menedżerska

 • Kontrola bieżąca i ocena okresowa
 • Kryteria i mierniki podlegające ocenie
 • Rozmowa oceniająca, jako główny element Systemu Ocen Okresowych

Dzień 2

5. Przygotowanie menedżera do rozmowy oceniającej pracę

 • Ewidencja zachowań wspierająca ocenę bieżącą i okresową
 • Analiza wyników pracy i obserwacja, jako podstawa oceniania
 • Planowanie rozmowy oceniającej
 • Asertywna postawa menedżera w sytuacji rozmowy z pracownikiem

6. Praktyka czyni mistrza

 • Etapy udzielania informacji zwrotnej
 • Efektywny feedback w praktyce
 • Sesja wzajemnych informacji zwrotnych

7. Psychologiczne pułapki w procesie udzielania feedbacku

 • Co dyskredytuje efektywny komunikat zwrotny
 • Pułapki, których można uniknąć

8. Podsumowanie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

Copyright 2019 by One Step Up Sp. z o.o. All Rights Reserverd. (EB)

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Szkolenia zamknięte tzw. „in company” są wyceniane indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem