Efektywność pisemnej komunikacji elektronicznej w pokoleniach X-Y-Z

Opis i cel szkolenia

Informacje ułatwiające obiektywną ocenę wartości tego programu:
Efektywność pisemnej komunikacji elektronicznej, zdeterminowana jest innymi prawami sugestywności i odmiennymi zasadami konstrukcji przekazu, niż zwyczajowa forma komunikatu werbalnego. W komunikacji elektronicznej, droga percepcji treści, przebiega poprzez siatkówkę oka, nie zaś przez Narząd Cortiego w uchu środkowym (tak jak w przekazie fonicznym). Dlatego komunikaty kierowane kanałem elektronicznym, wymagają innych kwalifikacji komunikacyjnych, znacznie różniących się od form komunikacji bezpośredniej.
Reagowanie na treść e-komunikatu pisanego, jest uwarunkowane ponadto, innym dystansem czasu tejże reakcji, odmiennym postrzeganiem formy syntaktycznej przekazu (budowa składniowa treści), percepcją strony zdania (biernej lub czynnej), odbiorem grafemów (odpowiedniki fonemów w komunikatach fonicznych) oraz oddziaływaniem barw i architekturą czcionki.
Uzasadnieniem powyższego treningu jest fakt, że dotychczasowe kierunki rozwoju menedżerskiego nie uwzględniały tego profilu kwalifikacji. Obecnie strumień komunikacji menedżerskiej, jest w przeważającej mierze rozlokowany w kanale e-mailowym, zarówno w roli zarządczej, jak też negocjacyjnej. Efektywne strategie dyspozycji zarządczych, modele wygaszania konfliktów i kontroli impasu oraz algorytmy negocjacyjne w kanale komunikacji elektronicznej, są diametralnie inne. Oto główne powody, uzasadniające popularność i niekwestionowaną przydatność tego programu. Autor J. Spyra.

Cele treningu:

 • Udoskonalenie kwalifikacji menedżerskich poprzez zastosowanie cyber-semantyki w sugestywności e-komunikacyjnej i korespondencji elektronicznej.
 • Rozwinięcie kwalifikacji, pozwalających menedżerom na efektywne wykorzystanie inżynierii tekstu pisanego w wydawaniu dyspozycji zarządczych, komunikatów organizacyjnych, informacyjnych, motywacyjnych, egzekwujących oraz korygujących pracę podwładnych.
 • Osiągnięcie maksymalnej sugestywności w wygaszaniu napięć personalnych i łamaniu impasu personalnego.

Korzyści dla uczestników

Trening ten rozwija umiejętności menedżera w zakresie maksymalnego wykorzystania środków retoryczno-perswazyjnych w korespondencji elektronicznej.
Program kompleksowo wyczerpuje aktualną wiedzę, z zakresu oddziaływania cech i form komunikacji pisemnej na system nerwowy, emocje oraz motywację człowieka.

Metody szkolenia

Forma zajęć: wykładowo – warsztatowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Uwaga: trening prowadzony jest językiem powszechnie zrozumiałym dla każdego uczestnika, bez względu na jego profil wykształcenia i branżę.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy- 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie do komunikacji pisemnej

 • od sumeryjskich piktogramów do Ariala
 • grafemy (digrafy, trigrafy i specyfika ich odbioru w tekście pisanym)
 • różnice w percepcji słowa mówionego i w elektronicznym słowie pisanym
 • charakterystyka percepcji menedżerskiego słowa pisanego
 • emocjonalne korelaty słowa pisanego i determinacja postaw

2. Techniki cyber-semantyki w komunikacji elektronicznej

 • wpływ zjawisk barwnych, architektury czcionki, szyku wierszy i akapitów
 • składnia, strona zdania oraz fonemy/grafemy w determinowaniu reakcji
 • wpływ typu spójników na system nerwowy i reakcje odbiorcy
 • retoryka tyranii – leksemy deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne
 • Model Logogenu Mortona
 • ejdetyczne strategie sugestywności tekstu
 • dynamiczne formy trybów czasownikowych
 • kreowanie wiarygodności przekazu- ekspresja przymiotnikowa
 • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu

3. Menedżerska retoryka słowa pisanego – formuła zadaniowa

 • retoryka egzekwowania-korygowania
 • retoryka demokratyczna i autokratyczna (kierowanie w warunkach presji)
 • Strategia Implantów Psychodynamicznych (SIP)
 • retoryka więzi osobowej i motywacji
 • retoryka zarządzania zadaniową orientacją altruistyczną
 • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu

4. Korespondencyjne zarządzanie relacją personalną

 • figury retoryczne w reagowaniu na impas i wygaszaniu napięć
 • strategie sokratejskie
 • strategie dwuskrzydłowe
 • strategie framingowe
 • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu

5. Cyber-negocjacje (omówienie instruktażu ujętego w skrypcie)

 • strategia otwarcia – metoda : Wojna Pozorów
 • strategie korespondencyjnego negocjowania ceny
 • kontr-taktyki w reagowaniu na negocjacje podstępne
 • technika Gejzerów w rekapitulacji negocjacyjnej
 • kontrola impasu negocjacyjnego i strategie zamknięcia
 • sugestie w zakresie cyber-profilowania negocjacyjnego

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00

Wartość inwestycji

Szkolenia zamknięte tzw. „in company” są wyceniane indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem