Efektywność i zarządzanie sobą w czasie

Opis i cel szkolenia

Poznanie metod zarządzania sobą w czasie w celu poprawienia efektywności zawodowej i osobistej

Korzyści dla uczestników

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)?

 • Dokona oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
 • Dokona analizy wykorzystania czasu w swojej pracy
 • Pozna bariery psychologiczne, które utrudniają zarządzanie sobą w czasie
 • Pozna narzędzia do zarządzania czasem
 • Poznanie metody i techniki skutecznego osiągania celów i podejmowania decyzji
 • Nabędzie wiedzę na temat możliwości szybkiego i skutecznego pozyskiwania informacji, dzięki technikom pozwalającym na oszczędność czasu
 • Pozna „metodę żaby”, „zasadę jednego” i „zasadę 2 minut”
 • Pozna zasady korzystania ze skrzynki mailowej

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Nauczy się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych
 • Będzie potrafił poprawnie formułować cele krótko i długoterminowe
 • Nauczy się planować działania konieczne do osiągania celów
 • Nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia do planowania i wykonywania działań
 • Nauczy się tworzyć listy kontekstowe
 • Nauczy się korzystać z Metody Alpen
 • Nauczy się wykorzystywać Kalendarz tygodniowy
 • Nauczy się wykorzystywać Metodę Pomodoro
 • Nabycie umiejętności bardziej efektywnego wykorzystywania codziennych narzędzi pracy.
 • Zdobycie umiejętności szybkiego „ruszania z miejsca”, realizowania zaległych zadań i projektów
 • Nauczy się zmniejszać ilość „pożarów” i stresu w miejscu pracy

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Zwiększy kompetencje samoświadomości (określi swój profil osobowościowy i jego wpływ na zarządzanie czasem)
 • Uświadomi sobie przyczyny własnych problemów z zarządzaniem czasem i wypracuje nowe, skuteczniejsze rozwiązania
 • Przejmie kontrolę nad sprawami zawodowymi i osobistymi
 • Zmniejszy odczuwanie stresu
 • Odzyska poczucie kontroli nad swoją praca
 • Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji
 • Zwiększy kompetencje relacyjne i asertywne
 • Zwiększy samoświadomość dotyczącą roli systemu wartości i priorytetów
 • Wzmocni kompetencje elastycznego reagowania w zmiennym środowisku pracy i napływających z zewnątrz zadań
 • Zmieni nastawienie i styl pracy w kierunku skupiania się na osiąganiu istotnych celów

Metody szkolenia

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I. STYLE PRACY A PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM

Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniających skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz analiza własna „rozpraszaczy” czasu

 • Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu
 • Obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan
 • Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
 • Remanent czasu – analiza własna
 • Typologia osobowości wg C.G. Junga – mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
 • Co zyskasz zarządzając czasem – korzyści z zarządzania sobą w czasie

Ćw. „Moi złodzieje czasu” – test autodiagnozy.
Ćw. „Typologia osobowości wg C.G. Junga” – kwestionariusz pozwalający określić mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem

Moduł II. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE

Cel: Poznanie metod dobrze określonego celu oraz docieranie do potencjału

 • Sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są „paliwem”?
 • Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu
 • Określenie potencjału, czyli swoich zasobów
 • Docieranie do zasobów na linii czasu

Ćw. „Koło życia” – określenie wartości wpływających na decyzje
Ćw. SMARTER – narzędzie pozwalające poprawnie określić cele zawodowe i życiowe
Ćw. „Pytania kartezjańskie” – narzędzie pozwalające określić ekologię celu
Ćw. Docieranie do zasobów – linia życia, kamienie milowe

Moduł III. SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYCH

Cel: Poznanie metod planowania krótko i długoterminowego

 • Strategia Vonneguta – dlaczego myślenie wizjonerskie ma sens?
 • Strategia Disneya – kiedy zastosować w pracy ?
 • Krzywa wydajności pracy – jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
 • Dlaczego warto zapisywać swoje cele?

Ćw. „Cele zawodowe i osobiste” – stworzenie osobistego planu działania

Dzień 2

Moduł IV. STRUKTURALIZACJA CZASU – NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI JAK USTALAĆ PRIORYTETY

Cel: Poznanie metod ustalania priorytetów

 • Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa – dlaczego praca czasem nas frustruje?
 • Zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
 • Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
 • Matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?
 • Asertywność

Ćw. Komunikat Ja, UFO, FUKOZ – ćwiczenie komunikatów asertywnych

Moduł V. PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ – KLUCZEM DO SUKCESU

Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej

 • Metoda ALPEN – jak wykorzystać do robienia harmonogramu
 • Zastosowanie Mind Mappingu w planowaniu
 • Kalendarz Covey’
 • ZEN TO DONE Leo Babauty – innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy
 • Do it Tomorrow Marka Forstera

Ćw. ALPEN – narzędzie służące do robienia harmonogramu
Ćw. Kalendarz Covey’ – narzędzie służące do robienia planu tygodnia
Ćw. Mapy Myśli – narzędzie ułatwiające planowanie w dużej zmiennej

Moduł VI. NAWYKI NIE MUSZĄ BYĆ ZŁE – JAK WYKORZYSTAĆ NAWYKI DLA ZARZĄDZANIA CZASEM?

Cel: Opracowanie skutecznych metod działania

 • Zasady wspomagające skuteczną organizację pracy
  ”zasada 1”, „zasada 2 minut”, „zjedz tę żabę”
  metoda POMODORO
  listy kontrolne – redukcja codziennego stresu
 • 5 zasad skutecznego działania wg Briana Tracy
 • Dobre praktyki – zarządzanie skrzynką e-mailowa, organizacja plików na laptopie, aplikacje mobilne do zarządzania czasem
 • Zapamiętuj bez problemu – przydatne mnemotechniki
 • Jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł – organizacja jednostek pracy umysłowej, przerwy, relaks i koncentracja
 • Odpoczynek i sen

Ćw. „Wygraj z czasem” – ćwiczenie pozwalające uświadomić uczestnikom jaką rolę pełni delegowanie zadań
Ćw. „Rozwiązywanie problemów” studium przypadku – ćwiczenie pozwalające wykorzystać poznane metody na konkretnym przykładzie
Ćw. Opracowanie „Indywidualnego Planu Działania”

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa12:00 - 13:0011:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia8:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 12:30
Obiadszwedzki stół12:30 - 13:00
Zajęcia13:00 - 18:00

Wartość inwestycji

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem