Efektywność i zarządzanie sobą w czasie

cena netto: 1.300 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,78
Ekspert prowadzący

Sławomir Zieliński

Kierowanie zespołem

Trener grup, motywujący animator zespołów, budowniczy zespołów. Moderator negocjacji i strategicznych wydarzeń towarzyszących wprowadzaniu zmian w organizacji. Interim Menedżer dla audytu procesów zarządzania, projektowania zmian oraz wdrożeń innowacji systemowych. Lider w projektach wymagających współdziałania kompetencji miękkich i twardych z współczynnikami wyników biznesowych, tak dla Kadry Zarządzającej jak i dla Zespołów Pracowniczych, w celu uzyskania mierzalnego […]

Opis i cel szkolenia

Szkolenie prowadzone przez dwóch ekspertów w formie warsztatów z wykorzystaniem sprzętu komputerowego – laptopy i Smartfony.

Szkolenie modułowe podczas którego uczestnicy nabędą wiedzę praktyczną w formie ćwiczeń i wykładu. Zapoznają się i nauczą jak wyorzystać program MS Outlook i Kalendarz w swojej codziennej pracy.

Poznanie metod zarządzania sobą w czasie w celu poprawienia efektywności zawodowej i osobistej.

 

Korzyści dla uczestników

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)?

 • Dokona oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
 • Dokona analizy wykorzystania czasu w swojej pracy
 • Pozna bariery psychologiczne, które utrudniają zarządzanie sobą w czasie
 • Pozna narzędzia do zarządzania czasem
 • Poznanie metody i techniki skutecznego osiągania celów i podejmowania decyzji
 • Nabędzie wiedzę na temat możliwości szybkiego i skutecznego pozyskiwania informacji, dzięki technikom pozwalającym na oszczędność czasu
 • Pozna „metodę żaby”, „zasadę jednego” i „zasadę 2 minut”
 • Pozna zasady korzystania ze skrzynki mailowej

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Nauczy się, w jaki sposób ustalać priorytety i odróżniać rzeczy ważne od nieważnych
 • Będzie potrafił poprawnie formułować cele krótko i długoterminowe
 • Nauczy się planować działania konieczne do osiągania celów
 • Nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia do planowania i wykonywania działań
 • Nauczy się tworzyć listy kontekstowe
 • Nauczy się korzystać z Metody Alpen
 • Nauczy się wykorzystywać Kalendarz tygodniowy
 • Nauczy się wykorzystywać Metodę Pomodoro
 • Nabycie umiejętności bardziej efektywnego wykorzystywania codziennych narzędzi pracy.
 • Zdobycie umiejętności szybkiego „ruszania z miejsca”, realizowania zaległych zadań i projektów
 • Nauczy się zmniejszać ilość „pożarów” i stresu w miejscu pracy

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Zwiększy kompetencje samoświadomości (określi swój profil osobowościowy i jego wpływ na zarządzanie czasem)
 • Uświadomi sobie przyczyny własnych problemów z zarządzaniem czasem i wypracuje nowe, skuteczniejsze rozwiązania
 • Przejmie kontrolę nad sprawami zawodowymi i osobistymi
 • Zmniejszy odczuwanie stresu
 • Odzyska poczucie kontroli nad swoją praca
 • Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji
 • Zwiększy kompetencje relacyjne i asertywne
 • Zwiększy samoświadomość dotyczącą roli systemu wartości i priorytetów
 • Wzmocni kompetencje elastycznego reagowania w zmiennym środowisku pracy i napływających z zewnątrz zadań
 • Zmieni nastawienie i styl pracy w kierunku skupiania się na osiąganiu istotnych celów

Metody szkolenia

Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I. STYLE PRACY A PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA CZASEM

Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniających skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz analiza własna „rozpraszaczy” czasu

 • Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Pozytywne i negatywne nawyki związane z wykorzystaniem czasu
 • Obalamy mity – wielozadaniowość i twórczy bałagan
 • Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
 • Remanent czasu – analiza własna
 • Typologia osobowości wg C.G. Junga – mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
 • Co zyskasz zarządzając czasem – korzyści z zarządzania sobą w czasie

Ćw. „Moi złodzieje czasu” – test autodiagnozy.
Ćw. „Typologia osobowości wg C.G. Junga” – kwestionariusz pozwalający określić mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem

Moduł II. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ SWOJE CELE

Cel: Poznanie metod dobrze określonego celu oraz docieranie do potencjału

 • Sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są „paliwem”?
 • Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu
 • Określenie potencjału, czyli swoich zasobów
 • Docieranie do zasobów na linii czasu

Ćw. „Koło życia” – określenie wartości wpływających na decyzje
Ćw. SMARTER – narzędzie pozwalające poprawnie określić cele zawodowe i życiowe
Ćw. „Pytania kartezjańskie” – narzędzie pozwalające określić ekologię celu
Ćw. Docieranie do zasobów – linia życia, kamienie milowe

Moduł III. SZTUKA PLANOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWYCH

Cel: Poznanie metod planowania krótko i długoterminowego

 • Strategia Vonneguta – dlaczego myślenie wizjonerskie ma sens?
 • Strategia Disneya – kiedy zastosować w pracy ?
 • Krzywa wydajności pracy – jak ją określić i wykorzystać w planowaniu zadań?
 • Dlaczego warto zapisywać swoje cele?

Ćw. „Cele zawodowe i osobiste” – stworzenie osobistego planu działania

Dzień 2

Moduł IV. STRUKTURALIZACJA CZASU – NAJPIERW RZECZY NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI JAK USTALAĆ PRIORYTETY

Cel: Poznanie metod ustalania priorytetów

 • Hierarchia potrzeb wg A. Maslowa – dlaczego praca czasem nas frustruje?
 • Zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
 • Metoda ABC – najpierw ważne czy pilne?
 • Matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?
 • Asertywność

Ćw. Komunikat Ja, UFO, FUKOZ – ćwiczenie komunikatów asertywnych

Moduł V. PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ – KLUCZEM DO SUKCESU

Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej

 • Metoda ALPEN – jak wykorzystać do robienia harmonogramu
 • Zastosowanie Mind Mappingu w planowaniu
 • Kalendarz Covey’
 • ZEN TO DONE Leo Babauty – innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy
 • Do it Tomorrow Marka Forstera

Ćw. ALPEN – narzędzie służące do robienia harmonogramu
Ćw. Kalendarz Covey’ – narzędzie służące do robienia planu tygodnia
Ćw. Mapy Myśli – narzędzie ułatwiające planowanie w dużej zmiennej

Moduł VI. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU MS OUTLOOK I KALENDARZ

Cel: Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce przy użyciu laptopa i Smartfona

1. Konfiguracja i korzystanie z kalendarza:

 • Spotkania, terminy, wydarzenia cykliczne,
 • Harmonogram,
 • Udostępnianie kalendarza.

2. Zadania:

 • Przydzielanie i wykonywanie zadań,
 • Tworzenie zadań cyklicznych,
 • Kontrola wykonywanych zadań,
 • Wysyłanie raportów.

3. Dziennik:

 • Rejestrowanie czynności,
 • Rejestracja operacji na plikach Excel, Word, Access,
 • Zarządzanie pozycjami dziennika,
 • Kontrola wykonywanych czynności i zadań.

4. Outlook na urządzeniach mobilnych

Zakończenie szkolenia i rozdanie Certyfikatów.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat  ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

Michał Zalewski

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem