Szkolenie: Efektywna rekrutacja i selekcja – jak przyciągnąć, pozyskać i zatrudnić najlepszych Pracowników

cena netto: 1.600 zł /os
 • 22 - 23 sierpnia 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 9 - 10 grudnia 2024 Warszawa
Kompleks Arche Hotel Krakowska / Geologiczna zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Ekspert prowadzący

Lidia Borkowska

HR/ Zarządzanie zmianą / Kierowanie zespołem

Praktyk biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, IT  i finansowej, które zdobywała jako Kierownik Działu Szkoleń, HR Business Partner i Kierownik Personalny w takich firmach jak: PTK Centertel (Operator sieci Orange), Polska Telefonia Cyfrowa (Operator sieci T-Mobile) i Lotte Wedel. Jako Head of HR w ProService Finteco odpowiadała także za wspierała […]

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia Efektywna rekrutacja i selekcja kandydatów jest zdobycie umiejętności doboru adekwatnych narzędzi rekrutacyjnych, prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych oraz trafnego dopasowania Kandydatów do Firmy.

Szkolenie jest dedykowane Pracownikom HR odpowiedzialnym za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, HR Biznes Partnerom, Pracownikom Agencji rekrutacyjnych, Firm doradztwa personalnego, Biur karier, urzędów pracy, Kadrze menedżerskiej, Właścicielom Firm oraz wszystkim, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rekrutacji.

Zobacz także:
Onboarding – jak zaprojektować i wdrożyć proces skutecznej adaptacji nowego Pracownika
Zobacz opinię uczestnika

Korzyści dla uczestników

W ramach szkolenia omówimy:
 • zaplanowanie procesu rekrutacji,
 • konstruowanie opisów stanowisk i profili Kandydatów,
 • budowanie targetowanego ogłoszenia rekrutacyjnego,
 • stosowanie technik rekrutacyjnych opartych o kompetencje,
 • tworzenie pytań behawioralnych,
 • przegląd najlepszych praktyk w rekrutacji,
 • warsztatowa i interaktywna forma prowadzenia szkolenia,
 • zestaw wzorów dokumentów i praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie rekrutacji: Procedura rekrutacji, KPI’s procesu rekrutacji, Opis stanowiska pracy, Opis i skala kompetencji, Matryca Motywacji Kandydata, Matryca Trafności Kandydata, Kryteria wyboru Agencji rekrutacyjnej,
 • indywidualne konsultacje z Trenerem po zakończeniu szkolenia bez limitu czasu (forma mailowa, telefoniczna, Online)

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach,
 • dyskusja
 • case studies
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Efektywna rekrutacja i selekcja kandydatów
 • Przebieg procesu rekrutacji i jego kluczowe składowe
 • Ilościowe i jakościowe wskaźniki efektywności procesu rekrutacji
 • Tworzenie procedury rekrutacyjnej
 • Przykłady modeli rekrutacyjnych w firmach polskich i zagranicznych
2. Profil Kandydata
 • Specyfika, wymagania i potrzeby stanowiska pracy
 • Oczekiwania Firmy, Zespołu i Przełożonego
 • Błędy w formułowaniu oczekiwań i jak im zapobiec
 • Profil idealnego Kandydata: kompetencje kluczowe, specjalistyczne i menedżerskie
 • Profil idealny vs. profil realny
 • Tworzenie
  • opisu stanowiska pracy
  • modelu kompetencyjnego stanowiska z przykładami zachowań
  • karty oceny Kandydata, skali ocen oraz sposobów porównywania Kandydatów
3. Poszukiwanie Kandydatów
 • Źródła pozyskiwania Kandydatów
 • Wady i zalety rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Przyciągające ogłoszenie rekrutacyjne
 • Wybór i zasady współpracy z zewnętrznym Partnerem rekrutacyjnym (agencja rekrutacyjna, firma doradztwa personalnego i/lub head hunter)
4. Weryfikacja kompetencji Kandydata
 • Poszukiwanie informacji o Kandydacie w CV i podczas spotkania,
 •  Poszukiwanie zachowań zgodnych z oczekiwanym modelem kompetencyjnym – tworzenie listy pytań behawioralnych pod wybrane kompetencje oraz zadań rekrutacyjnych pod wybrane kompetencje,
 • Wywiad eliminacyjny
 • Metoda STAR
 • Symulacja kierunkowa
 • Zadania problemowe
 • Pytania uzupełniające i pogłębiające
 • Sekwencja pytań
 • Lejek pytań
 • Wykorzystanie metodologii assessment center w procesie rekrutacji
5. Badanie potencjału i motywacji Kandydata
 • Atmosfera podczas spotkania rekrutacyjnego
 • Sygnały ostrzegawcze
 • Rozpoznawanie rodzaju motywacji Kandydata po jego wypowiedziach
 • Pytania badające motywację Kandydata
 • Matryca motywacji Kandydata
6. Prowadzenie rekrutacji zdalnej
 • Przygotowanie Rekrutera do spotkania zdalnego
  • wygląd i strój
  • miejsce i tło
  • sprzęt i jakość połączenia internetowego
  • podgląd CV
 • Role Uczestników spotkania rekrutacyjnego online
 • Realizacja zadań rekrutacyjnych i testów sprawdzających podczas rekrutacji zdalnej
 • Przegląd narzędzi do realizacji spotkań rekrutacyjnych online
7. Nowoczesne narzędzia i trendy w rekrutacji
 • Budowanie bazy danych Kandydatów w oparciu o fora internetowe, grupy w social mediach, wydarzenia specjalne, grupy ekspertów
 • Wykorzystanie grywalizacji i hackathonów w rekrutacji
 • Rekrutacyjne systemy ATS dostępne na polskim rynku
 • Automatyczny screener, chatbot i emplobot czyli sztuczna inteligencja w procesie selekcji Kandydatów
8. Błędy w procesie rekrutacji
 • Błędy w ocenie Kandydatów – efekt:
  • pierwszego wrażenia
  • pierwszeństwa i świeżości
  • kontrastu
  • aureoli i szatański efekt halo
 • Prawo trójki Harveya Macka
 • Lista pytań zabronionych podczas procesu rekrutacji – złe praktyki, których należy unikać
  • stan cywilny Kandydata,
  • plany dotyczące macierzyństwa,
  • preferencje seksualne,
  • światopogląd i wyznanie,
  • poglądy polityczne,
  • członkowie rodziny Kandydata,
  • stan zdrowia,
  • pochodzenie etniczne,
  • stan majątkowy,
  • przynależność do związków zawodowych.
9. Budowanie długotrwałych relacji z Kandydatami
 • Customer Experience w procesie rekrutacji
  • kanały budowania relacji z Kandydatem
  • kontakt z Kandydatem na każdym etapie procesu rekrutacji
  • podtrzymanie zainteresowania Kandydata w przedłużającym się procesie rekrutacji
  • informacja zwrotna do Kandydata
  • relacja z Kandydatami odrzuconymi
 • Marka osobista i wizerunek Rekrutera

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 22 - 23 sierpnia 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 9 - 10 grudnia 2024 Warszawa
Kompleks Arche Hotel Krakowska / Geologiczna zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00