Szkolenie: Efektywna rekrutacja i selekcja – jak przyciągnąć, pozyskać i zatrudnić najlepszych Pracowników

Opis i cel szkolenia

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności doboru adekwatnych narzędzi rekrutacyjnych, prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych oraz trafnego dopasowania Kandydatów do Firmy.

Szkolenie jest dedykowane Pracownikom HR odpowiedzialnym za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, HR Biznes Partnerom, Pracownikom Agencji rekrutacyjnych, Firm doradztwa personalnego, Biur karier, urzędów pracy, Kadrze menedżerskiej, Właścicielom Firm oraz wszystkim, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rekrutacji.

Korzyści dla uczestników

 • zaplanowanie procesu rekrutacji,
 • konstruowanie opisów stanowisk i profili Kandydatów,
 • budowanie targetowanego ogłoszenia rekrutacyjnego,
 • stosowanie technik rekrutacyjnych opartych o kompetencje,
 • tworzenie pytań behawioralnych,
 • przegląd najlepszych praktyk w rekrutacji,
 • warsztatowa i interaktywna forma prowadzenia szkolenia,
 • zestaw wzorów dokumentów i praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie rekrutacji: Procedura rekrutacji, KPI’s procesu rekrutacji, Opis stanowiska pracy, Opis i skala kompetencji, Matryca Motywacji Kandydata, Matryca Trafności Kandydata, Kryteria wyboru Agencji rekrutacyjnej,
 • indywidualne konsultacje z Trenerem po zakończeniu szkolenia bez limitu czasu (forma mailowa, telefoniczna, Online)

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach,
 • dyskusja
 • case studies
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Efektywny proces rekrutacji

 • Przebieg procesu rekrutacji i jego kluczowe składowe
 • Ilościowe i jakościowe wskaźniki efektywności procesu rekrutacji
 • Tworzenie procedury rekrutacyjnej
 • Przykłady modeli rekrutacyjnych w firmach polskich i zagranicznych

2. Profil Kandydata

 • Specyfika, wymagania i potrzeby stanowiska pracy
 • Oczekiwania Firmy, Zespołu i Przełożonego
 • Błędy w formułowaniu oczekiwań i jak im zapobiec
 • Profil idealnego Kandydata: kompetencje kluczowe, specjalistyczne, menedżerskie
 • Profil idealny vs. profil realny
 • Tworzenie opisu stanowiska pracy
 • Tworzenie modelu kompetencyjnego stanowiska z przykładami zachowań
 • Tworzenie karty oceny Kandydata, skali ocen i sposobów porównywania Kandydatów

3. Poszukiwanie Kandydatów

 • Źródła pozyskiwania Kandydatów
 • Wady i zalety rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Przyciągające ogłoszenie rekrutacyjne
 • Wybór i zasady współpracy z zewnętrznym Partnerem rekrutacyjnym (agencja rekrutacyjna, firma doradztwa personalnego, head hunter)

4. Weryfikacja kompetencji Kandydata

 • Poszukiwanie informacji o Kandydacie w CV
 • Poszukiwanie informacji o Kandydacie podczas spotkania
 • Poszukiwanie zachowań zgodnych z oczekiwanym modelem kompetencyjnym
  • Tworzenie listy pytań behawioralnych pod wybrane kompetencje
  • Tworzenie zadań rekrutacyjnych pod wybrane kompetencje
 • Wywiad eliminacyjny
 • Metoda STAR
 • Symulacja kierunkowa
 • Zadania problemowe
 • Pytania uzupełniające i pogłębiające
 • Sekwencja pytań
 • Lejek pytań
 • Wykorzystanie metodologii assessment center w procesie rekrutacji

5. Badanie potencjału i motywacji Kandydata

 • Atmosfera podczas spotkania rekrutacyjnego
 • Sygnały ostrzegawcze
 • Rozpoznawanie rodzaju motywacji Kandydata po jego wypowiedziach
 • Pytania badające motywację Kandydata
 • Matryca motywacji Kandydata

6. Prowadzenie rekrutacji zdalnej

 • Przygotowanie Rekrutera do spotkania zdalnego
  • wygląd i strój
  • miejsce i tło
  • sprzęt i jakość połączenia internetowego
  • podgląd CV
 • Role Uczestników spotkania rekrutacyjnego online
 • Realizacja zadań rekrutacyjnych i testów sprawdzających podczas rekrutacji zdalnej
 • Przegląd narzędzi do realizacji spotkań rekrutacyjnych online

7. Nowoczesne narzędzia i trendy w rekrutacji

 • Budowanie bazy danych Kandydatów w oparciu o fora internetowe, grupy w social mediach, wydarzenia specjalne, grupy ekspertów
 • Wykorzystanie grywalizacji i hackathonów w rekrutacji
 • Rekrutacyjne systemy ATS dostępne na polskim rynku
 • Automatyczny screener, chatbot i emplobot czyli sztuczna inteligencja w procesie selekcji Kandydatów

8. Błędy w procesie rekrutacji

 • Błędy w ocenie Kandydatów
  • Efekt pierwszego wrażenia
  • Efekt pierwszeństwa i świeżości
  • Efekt kontrastu
  • Efekt aureoli i szatański efekt halo
 • Prawo trójki Harveya Macka
 • Lista pytań zabronionych podczas procesu rekrutacji – złe praktyki, których należy unikać
  • stan cywilny Kandydata,
  • plany dotyczące macierzyństwa,
  • preferencje seksualne,
  • światopogląd i wyznanie,
  • poglądy polityczne,
  • członkowie rodziny Kandydata,
  • stan majątkowy,
  • stan zdrowia,
  • pochodzenie etniczne,
  • przynależność do związków zawodowych.

9. Budowanie długotrwałych relacji z Kandydatami

 • Customer Experience w procesie rekrutacji
  • kanały budowania relacji z Kandydatem
  • kontakt z Kandydatem na każdym etapie procesu rekrutacji
  • podtrzymanie zainteresowania Kandydata w przedłużającym się procesie rekrutacji
  • informacja zwrotna do Kandydata
  • relacja z Kandydatami odrzuconymi
 • Marka osobista i wizerunek Rekrutera

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00