Szkolenie: Dynamiczne zarządzanie harmonogramem w projekcie przy użyciu MS Project

Opis i cel szkolenia

Warsztat pokazuje, jak profesjonalnie budować harmonogramy w projektach, a potem nimi zarządzać z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania narzędziowego (licencyjny MS Project). Przykłady doświadczonych trenerów praktyków pozwalają wyćwiczyć skuteczny algorytm prawidłowego harmonogramowania. Uwaga: nie jest to szkolenie z obsługi programu komputerowego. Ćwiczone są procedury poprawnego harmonogramowania z użyciem oprogramowania. Program komputerowy jest jedynie narzędziem.

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, osoby nadzorujące projekty chcące wiedzieć, czy projekty faktycznie zakończą się w deklarowanych terminach, osoby interesujące się efektywnym planowaniem pracy i innych zasobów.

Korzyści dla uczestników

Trudno przecenić umiejętność prawidłowego harmonogramowania przez kierownika projektu. Zakończenie projektu o czasie przekłada się na wymierne korzyści biznesowe. Planowanie pracy, a potem zarządzanie zmieniającymi się terminami zadań pozwala uniknąć chaosu i wpływa na lepsze wykorzystanie ludzi i sprzętu.

Metody szkolenia

Szkolenia to tak naprawdę intensywny warsztat. Uczestnicy pracują na realnych projektach wykorzystując sprawdzone techniki i narzędzia do zarządzania projektami.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Warsztat jest prowadzony w dużej części z wykorzystaniem oprogramowania (laptopy). Wymagana jest podstawowa znajomość oprogramowania MS Project. Sprzęt z oprogramowaniem będzie dostępny w trakcie szkolenia.

Pierwszy dzień poświęcony jest zasadom prawidłowego budowania harmonogramu w projekcie.

1. Czym jest harmonogram i do czego jest nam potrzebny?

 • Model procesu EPM (UPMM) – prezentacja komponentów.
 • Procesy zarządzania projektami.
 • Co możemy wpisywać do harmonogramu i po co?
 • Dynamiczna vs. statyczna koncepcja harmonogramu.
 • Jak z harmonogramu korzystają menedżerowie różnych szczebli zarządczych?

2. Zanim rozpoczniemy planowanie…

 • Związek definicji projektu z harmonogramem.
 • Jak silne są założenia projektu?
 • Zakres, podejście realizacyjne i macierz odpowiedzialności.
 • Harmonogram taktyczny vs. operacyjny.

3 Inicjowanie harmonogramu

 • Wprowadzenie do MS Project – zestaw narzędzi EPM.
 • Nawigacja – podstawy.
 • Ustawienia początkowe.
 • Czytanie informacji zarządczych z harmonogramu.

4. Planowanie pracy.

 • Proces planowania.
 • Struktura Podziału Pracy (SPP) – koncepcja.
 • Optymalny poziom uszczegóławiania harmonogramu.
 • Charakterystyka dobrej SPP.
 • Wizualizacja SPP w MS Project.
 • Standard nazewnictwa zadań.
 • Czemu służy hierarchizacja w SPP?
 • Zmiany w SPP.

 5. Metody i techniki szacowania.

 • Tendencje zachowań i nawyków ludzkich przy szacowaniu.
 • Proces szacowania.
 • Koncepcja potrójnego ograniczenia i co z tego wynika dla harmonogramu?
 • Stały czas trwania contra stała pracochłonność.
 • Wybrane techniki szacowania.
 • Metoda PERT przy szacowaniu czasu trwania.
 • Czas pracy – netto czy brutto? –kategorie i typy zadań.
 • Bufory jawne i ukryte.
 • Kamienie milowe.
 • Zadania nieciągłe i cykliczne.

6. Koncepcja diagramu sieciowego.

 • Tworzenie i zasady działania diagramu sieciowego.
 • Ścieżka krytyczna.
 • Typy zależności między zadaniami.
 • Jak zależności wpływają na zarządzanie projektem?
 • Terminy krytyczne.
 • Ograniczenia – zasady działania i konflikty
 • Wykres Gantta – jak go prawidłowo czytać?

7. Zarządzanie zasobami.

 • Czym są zasoby w MS Project?
 • Zasady planowania zasobów projektu.
 • Wpływ ograniczenia zasobów na parametry harmonogramu.
 • Zasady planowania budżetu projektu.
 • Przydział zadań do zasobów.
 • Analiza obciążeń zasobów.

8. Optymalizacja harmonogramu.

 • Jakie siły działają na harmonogram?
 • Zasady optymalizacji.
 • Techniki optymalizacji czasu trwania.
 • Techniki optymalizacji czasu trwania i kosztów.
 • Techniki optymalizacji czasu trwania, kosztów i zasobów.

Dzień 2

Drugiego dnia ćwiczone jest zarządzanie harmonogramem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu projektowym.

1. Zarządzanie harmonogramem.

 • Plan bazowy.
 • Zasady wprowadzania postępu prac.
 • Prezentacja postępu – graficzna i matematyczna.
 • Techniki aktualizacji harmonogramu.
 • Możliwe scenariusze wydarzeń w harmonogramie.
 • Operacyjne zarządzanie zadaniami.
 • Operacyjne zarządzanie zasobami.
 • Operacyjne zarządzanie kosztami.
 • Techniki korygujące czas.
 • Techniki korygujące koszty.

2. Raportowanie

 • Zarządzanie komunikacją w projekcie.
 • Możliwości komunikacyjne MS Project.
 • Raporty zdefiniowane.
 • Raporty personalizowane.
 • Wizualizacje
 • Praca na raportach.
 • Zarządzanie Wartością Wypracowaną (EV).
 • Metody i techniki oceny projektu.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl 
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00