Dynamiczne zarządzanie harmonogramem w projekcie przy użyciu MS Project

Opis i cel szkolenia

Warsztat pokazuje, jak profesjonalnie budować harmonogramy w projektach, a potem nimi zarządzać z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania narzędziowego (licencyjny MS Project). Przykłady doświadczonych trenerów praktyków pozwalają wyćwiczyć skuteczny algorytm prawidłowego harmonogramowania. Uwaga: nie jest to szkolenie z obsługi programu komputerowego. Ćwiczone są procedury poprawnego harmonogramowania z użyciem oprogramowania. Program komputerowy jest jedynie narzędziem.

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, osoby nadzorujące projekty chcące wiedzieć, czy projekty faktycznie zakończą się w deklarowanych terminach, osoby interesujące się efektywnym planowaniem pracy i innych zasobów.

Korzyści dla uczestników

Trudno przecenić umiejętność prawidłowego harmonogramowania przez kierownika projektu. Zakończenie projektu o czasie przekłada się na wymierne korzyści biznesowe. Planowanie pracy, a potem zarządzanie zmieniającymi się terminami zadań pozwala uniknąć chaosu i wpływa na lepsze wykorzystanie ludzi i sprzętu.

Metody szkolenia

Szkolenia to tak naprawdę intensywny warsztat. Uczestnicy pracują na realnych projektach wykorzystując sprawdzone techniki i narzędzia do zarządzania projektami.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Warsztat jest prowadzony w dużej części z wykorzystaniem oprogramowania (laptopy). Wymagana jest podstawowa znajomość oprogramowania MS Project. Sprzęt z oprogramowaniem będzie dostępny w trakcie szkolenia.

Pierwszy dzień poświęcony jest zasadom prawidłowego budowania harmonogramu w projekcie.

 1. Czym jest harmonogram i do czego jest nam potrzebny?
  • Model procesu EPM (UPMM) – prezentacja komponentów.
  • Procesy zarządzania projektami.
  • Co możemy wpisywać do harmonogramu i po co?
  • Dynamiczna vs. statyczna koncepcja harmonogramu.
  • Jak z harmonogramu korzystają menedżerowie różnych szczebli zarządczych?
 2. Zanim rozpoczniemy planowanie…
  • Związek definicji projektu z harmonogramem.
  • Jak silne są założenia projektu?
  • Zakres, podejście realizacyjne i macierz odpowiedzialności.
  • Harmonogram taktyczny vs. operacyjny.
 3. Inicjowanie harmonogramu
  • Wprowadzenie do MS Project – zestaw narzędzi EPM.
  • Nawigacja – podstawy.
  • Ustawienia początkowe.
  • Czytanie informacji zarządczych z harmonogramu.
 4. Planowanie pracy.
  • Proces planowania.
  • Struktura Podziału Pracy (SPP) – koncepcja.
  • Optymalny poziom uszczegóławiania harmonogramu.
  • Charakterystyka dobrej SPP.
  • Wizualizacja SPP w MS Project.
  • Standard nazewnictwa zadań.
  • Czemu służy hierarchizacja w SPP?
  • Zmiany w SPP.
 5. Metody i techniki szacowania.
  • Tendencje zachowań i nawyków ludzkich przy szacowaniu.
  • Proces szacowania.
  • Koncepcja potrójnego ograniczenia i co z tego wynika dla harmonogramu?
  • Stały czas trwania contra stała pracochłonność.
  • Wybrane techniki szacowania.
  • Metoda PERT przy szacowaniu czasu trwania.
  • Czas pracy – netto czy brutto? –kategorie i typy zadań.
  • Bufory jawne i ukryte.
  • Kamienie milowe.
  • Zadania nieciągłe i cykliczne.
 6. Koncepcja diagramu sieciowego.
  • Tworzenie i zasady działania diagramu sieciowego.
  • Ścieżka krytyczna.
  • Typy zależności między zadaniami.
  • Jak zależności wpływają na zarządzanie projektem?
  • Terminy krytyczne.
  • Ograniczenia – zasady działania i konflikty
  • Wykres Gantta – jak go prawidłowo czytać?
 7. Zarządzanie zasobami.
  • Czym są zasoby w MS Project?
  • Zasady planowania zasobów projektu.
  • Wpływ ograniczenia zasobów na parametry harmonogramu.
  • Zasady planowania budżetu projektu.
  • Przydział zadań do zasobów.
  • Analiza obciążeń zasobów.
 8. Optymalizacja harmonogramu.
  • Jakie siły działają na harmonogram?
  • Zasady optymalizacji.
  • Techniki optymalizacji czasu trwania.
  • Techniki optymalizacji czasu trwania i kosztów.
  • Techniki optymalizacji czasu trwania, kosztów i zasobów.

Dzień 2

Drugiego dnia ćwiczone jest zarządzanie harmonogramem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu projektowym.

 1. Zarządzanie harmonogramem.
  • Plan bazowy.
  • Zasady wprowadzania postępu prac.
  • Prezentacja postępu – graficzna i matematyczna.
  • Techniki aktualizacji harmonogramu.
  • Możliwe scenariusze wydarzeń w harmonogramie.
  • Operacyjne zarządzanie zadaniami.
  • Operacyjne zarządzanie zasobami.
  • Operacyjne zarządzanie kosztami.
  • Techniki korygujące czas.
  • Techniki korygujące koszty.
 2. Raportowanie
  • Zarządzanie komunikacją w projekcie.
  • Możliwości komunikacyjne MS Project.
  • Raporty zdefiniowane.
  • Raporty personalizowane.
  • Wizualizacje
  • Praca na raportach.
  • Zarządzanie Wartością Wypracowaną (EV).
  • Metody i techniki oceny projektu.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem