Diagnoza zagrożeń personalnych w biznesie

Opis i cel szkolenia

Prowadzący szkolenie  – dr Jakub Spyra – program autorski

Inicjowanie relacji handlowych, czynności inwestycyjnych, nawiązywanie kooperacji z nowym partnerem/klientem przedsiębiorstwa, pozyskiwanie nowego personelu menedżerskiego, rekrutacja personelu na stanowiska wymagające szczególnej dyscypliny w zachowaniu norm społecznych, tworzenie nowych sojuszy, więzi, relacji czy też powierzanie zaufania osobom na gruncie prywatnym, to czynności obciążone ryzykiem. Powyższy trening wnosi do tychże decyzji, zweryfikowane w praktyce bezpieczeństwa, instrumenty prewencyjne. Są to wysoce zobiektywizowane algorytmy diagnozy cech osobowości ludzi, pod kątem ryzyka wyłudzenia, oszustwa, agresji, wrogich intencji, hazardu, podatności na szantaż i nałogi oraz diagnozy cech psychopatologicznych, takich jak finansowy infantylizm, Zespół Delbrucka (patologiczne kłamstwo) , a także narcyzm i psychopatia kalkulatywna.

Korzyści dla uczestników

  • zdolność rozpoznawania w ludziach cech aspołecznych, potencjalnie niebezpiecznych dla korporacji, inwestycji lub osobistej egzystencji.
  • podwyższona trafność podejmowania strategicznych decyzji oparta na zunifikowanym systemie tworzenia prewencyjnego profilu partnera w biznesie, pracownika lub każdej innej osoby.
  • poszerzenie kwalifikacji uczestników, o profesjonalne(nie intuicyjne)metody psychodiagnostyczne, oparte na binarnych scenariuszach diagnostycznych.
  • zabezpieczenie ekonomicznego i personalnego potencjału firmy poprzez prewencję, przewidywanie i eliminację potencjalnych, wrogich zachowań.

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Profilowanie cech dyssocjalnych

2. Narcyzm, Zspół Chłodu, Borderline, Paranoja itp.

3. Tercje diagnostyczne w diagnozie etyki

4. Diagnoza infantylizmu finansowego

5. Diagnoza wrogich intencji i fałszywych motywów

6. Behawioralna diagnoza Genu D4DR (psychopatia)

7. Detekcja kłamstwa wg modeli kryminalistycznych

8. Diagnoza w formalnym interview ( rekrutacja )

9. Diagnoza w wywiadzie nieformalnym (rozmowa)

Trener używa zasobu pojęć powszechnie zrozumiałych, a ewentualną, specjalistyczną nomenklaturę natychmiast wyjaśnia. Kształcona w treningu metodyka diagnostyczna, jest precyzyjnie opisana w materiałach, które uczestnicy treningu otrzymają na własność.

 

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 10 20

 

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem