Szkolenie: DFMEA – Analiza przyczyn i skutków wad produktu

Opis i cel szkolenia

Metoda DFMEA (Failure Mode and Effect Analysis) to narzędzie zarządzania jakością wyrobów lub procesów. Zajmuje się analizą przyczyn i skutków wad oraz projektowaniem i wdrażaniem nowych i wdrażaniem zmian w produktach…

DFMEA jest jedną z metod rodziny analiz opierających si ę na wspólnym modelu FMEA AIAG / VDA wyd 1:

 • DFMEA – Design FMEA – analiza przyczyn i skutków wad wyrobu,
 • PFMEA – Proces FMEA – analiza przyczyn I skutków wad procesów wytwórczych lub realizacji usług,
 • RFMEA – Reveres FMEA – analiza odwrotna FMEA – polega na weryfikacji FMEA w miejscu realizacji procesu,
 • LFMEA – Logistic FMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesach logistycznych,
 • MFMEA – Machine FMEA – anapiza przyczyn i skutków wad działania maszyn.
Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności prowadzenia analizy przyczyn i skutków wad w celu:
 • Oceny potencjalnego, technicznego ryzyka błędu projektowania wyrobu,
 • Analizą przyczyn i skutków błędów,
 • Eliminacji strat wytwarzania wyrobu na skutek błędów projektowych
 • Minimalizacji materializacji ryzyk w tym odpowiedzialności za produkt wadliwy mogący stwarzać zagrożenie dla konsumentów.

Szkolenie zgodne z (1ST EDITION BY AIAG & VDA QMC (5TH BY AIAG), JUNE)

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności prowadzania analizy FMEA,
 • Świadomość korzyści wdrożenia FMEA,
 • Świadomość efektów i konsekwencji wad projektowych wyrobów,
 • Praktyczne umiejętności analizy ryzyka poprzez prawidłowe definiowanie znaczenia wady, występowalności oraz wykrywalności,
 • Kompetencje planowania i wdrażania działań doskonalących wdrażających skuteczne zabezpieczenia ryzyk,

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-3

1. Wprowadzenie do analizy ryzyka:
 • Istota i cele prowadzenia analizy DFMEA,
 • Korzyści biznesowe stosowania DFMEA,
 • Rola i miejsca DFMEA w zarządzaniu jakością I wynikiem biznesowym firmy,
 • Wykorzystanie D-FMEA do zarządzania projektem,
 • Planowanie projektu,
 • Powiązanie DFMEA i PFMEA,
 • Krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność DFMEA,
 • Zasady definiowania i priorytetyzacji ryzyk,
 • Omówienie formularza,
 • Uczestnicy zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka. Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia. Poznają ograniczenia i zalety DFMEA.
2. Organizacja analizy DFMEA, niezbędne zasoby i rola zespołu
 • Określenie celu analizy,
 • Definicja konstrukcji podlegającej analizie oraz jej granic,
 • Planowanie projektu przeprowadzenia DFMEA
3. Analiza struktury konstrukcji
 • Definiowanie Klienta konstrukcji I jego wymagań,
 • Definiowanie Struktury konstrukcji,
 • Definiowanie diagramu blokowego / granic analizowanej konstrukcji
 • Definiowanie i analiza powiązań i interakcji pomiędzy konstrukcją i otoczeniem oraz elementami konstrukcji,
 • Definiowanie drzewa struktury,
 • Warsztat praktyczny
4. Analiza funkcji
 • Czym jest funkcja wyrobu, modułu, części?
 • P-Diagram – Diagram parametrów – definiowanie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, czynników zakłócających działanie konstrukcji
 • Przekładanie wymagań na parametry,
 • Analiza funkcji,
 • Warsztat praktyczny,
5. Analiza błędów
  • Definicja rodzajów i łańcucha błędów,
  • Definiowanie skutków błędów,
  • Typowe błędy w definiowaniu błędów,
  • Definiowanie przyczyn błędów – FTA – Analiza Drzewa Błędów,
  • Analiza błędów,
  • Warsztat praktyczny,
6. Analiza ryzyka
 • Cele analizy ryzyka,
 • Metody kontroli konstrukcji i ich analiza,
 • Definiowanie mechanizmów prewencyjnych,
 • Definiowanie mechanizmów kontroli projektu,
 • Określenie czynników ryzyka:
  • Severity – Znaczenie,
  • Occurence – Występowanie,
  • Detection – Wykrywanie,
 • Definiowanie AP – Priorytetów działań.
 • Warsztat praktyczny
7. Optymalizacja
 • Cel optymalizacji konstrukcji
 • Definiowanie działań optymalizacyjnych,
 • Definiowanie odpowiedzialności
 • Ocena skuteczności podjętych działań,
 • Warsztat praktyczny
8. Dokumentowanie wyników
 • Opracowanie raportu FMEA
9. Zamknięcie warsztatów
 • Omówienie wyników warsztatów,
 • Odpowiedzi na pytania
 • Dyskusja o tym co zrobić z pozyskanymi umiejętnościami.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00