Szkolenie: Design Thinking praktyczne warsztaty myślenia nieszablonowego

Opis i cel szkolenia

„Misja design thinking polega na przekuwaniu obserwacji w pomysły, a pomysłów w rozwiązania, które czynią życie lepszym”.

Tim Brown

Design thinking to metodologia, filozofia, sposób podejścia do problemów i wyzwań, które ma na celu dogłębne poznanie i zrozumienie potrzeb klientów. Dzięki temu, że jest to podejście intuicyjne i uniwersalne można je zastosować wszędzie tam, gdzie mamy odczynienia z potrzebami ludźmi.
W efekcie powstają rozwiązania maksymalnie użyteczne. Design thinking to nie tylko narzędzia, sposób pracy. Design thinking to również pewien sposób myślenia i działania, który może stać się elementem funkcjonowania organizacji, która wspiera nieszablonowe działania, patrzenie na dane zagadnienie z różnych perspektyw, by odkrywać nowe możliwość i być jeszcze bliżej swoich klientów.
Aby budować taką przestrzeń w miejscu pracy warto wspierać rozwój takich kompetencji jak: kreatywność, empatia, otwartość na nowości, przyzwolenie na popełnianie błędów, efektywna współpraca i uczenie się od siebie nawzajem, interdyscyplinarność.

Design thinking to usystematyzowana metodologia składająca się z 5 etapów:
EMPATIA – SYNTEZA – GENEROWANIE POMYSŁÓW -PROPTOTYPOWANIE – TESTOWANIE

Cele warsztatu:

 • Zrozumienie podstaw metodyki Design Thinking
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi Design Thinking w środowisku warsztatowym
 • Zdobycie umiejętności rozpoznania, gdzie można zastosować proces projektowy oparty o metodykę Design Thinking oraz jak wykorzystać pojedyncze narzędzia

Korzyści dla uczestników

Korzyści dla uczestnika:

 • Doświadczenie całego procesu desing thinking – poszczególnych etapów, zależności między nimi, roli każdego z etapów
 • Zrozumienie, kiedy możesz wykorzystać narzędzia Design Thinking w codziennej pracy
 • Zdolność błyskawicznego weryfikowania pomysłów przy pomocy prototypów
 • Umiejętność sprawnego przechodzenia od pomysłu do realizacji bez długiego planowania działania
 • Pobudzenie twórczości odartej na doświadczaniu, dostosowywaniu rozwiązań do zmieniającej się rzeczywistości

Korzyści dla biznesu:

 • Zwiększenie jakości prac projektowych, dzięki skutecznym narzędziom komunikacji opartymi o doświadczenie
 • Ograniczenie kosztów i ryzyka projektów dzięki szybkiemu prototypowaniu i podejściu “fail often, fail early”, które pozwala zweryfikować pomysły przed zaangażowaniem dużych zasobów we wdrożenie
 • Wzmocnienie jakości pracy zespołowej dzięki technikom, które przenoszą ciężar pracy ze spotkań, biurokracji i wymiany maili na intensywną, wspólną pracę warsztatową
 • Czerpanie z wiedzy i doświadczenia interdyscyplinarnego zespołu uczestniczącego w procesie DT

Metody szkolenia

 • gry szkoleniowe
 • test diagnostyczny
 • learning by doing
 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach
 • ćwiczenia zespołowe
 • dyskusja
 • analiza przypadków
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

ETAP I

1. Mapa empatii – Zebranie informacji od potencjalnych użytkowników/klientów i stworzenie na ich bazie mapy empatii.

Opis narzędzia: Mapa empatii to narzędzie służące do wizualizacji danych/informacji zebranych podczas wywiadu z użytkownikami – praca w grupach.

2. Persona – Stworzenie persony, wizualizacji klienta/użytkownika.

Opis narzędzia: Persona – to wizualizacja klienta/użytkownika. Zwięzły opis klienta z różnych perspektyw, który może zawierać: dane demograficzne, kontekst, otoczenia, nawyki, motywacje, zachowania, frustracje – praca w grupach.

3. Point of view – Konstruowanie wyzwania projektowego – synteza

Opis narzędzia: Jest to etap gdzie formułuje się wyzwanie projektowe. Może to być określenie problemu/potrzeby użytkownika wraz z uzasadnieniem.

4. Burza mózgów – Generowanie pomysłów

Opis narzędzia: To twórczy proces, który pozwala znaleźć jak największą liczbę rozwiązań dla wyzwania projektowego – praca w grupach.

5. Selekcja pomysłów – Wybór najlepszych rozwiązań

Opis narzędzia: To moment, w którym wybieramy te najlepsze pomysły: lejek pomysłów – praca w grupach.

6. Prototypowania i iteracja – Weryfikacja wybranego pomysłu

Opis narzędzia: To etap gdzie grupy tworzą prototyp swojego pomysłu/rozwiązania. Jest to przejście ze sfery idei do sfery realizacji i realnej weryfikacji wcześniej przyjętych założeń – storyboard, role play

7. Testowanie wewnątrz zespołów – Konfrontacja pomysłu z użytkownikami

Opis narzędzia: To etap testowania pomysłu i konfrontacji z użytkownikami – każda grupa prezentuje swój pomysł/rozwiązanie. Dzięki szybkiemu testowi sprawdza potencjał rozwiązania, zbiera feedback od potencjalnych użytkowników.

8. Prezentacja rozwiązań i podsumowanie warsztatu – Prezentacja rozwiązań na forum grupy

Opis narzędzia: Dzięki szybkiemu testowi sprawdza potencjał rozwiązania, zbiera feedback od potencjalnych użytkowników.

ETAP II
Podsumowanie teoretyczne:

1. Czym jest design czym jest thinking, czym jest design thinking i od czego się wszystko zaczęło?
2. Ideo – jako narodziny metodyki design thinking
3. Etapy procesu desing thinking i jego iteracyjny charakter. Nawiązanie do metodyki agile.
4. Skąd popularność podejścia design thinking, gdzie można wykorzystywać dt w biznesie?
5. Interdyscyplinarny zespół design thinking jako źródło wiedzy, doświadczenia, wymiany podczas procesu desing thinking.
6. Empatia – dlaczego proces DT zaczyna się od empatii? Czym jest empatia? Czym jest empatia w procesie DT?
7. Omówienie wszystkich etapów procesu DT.
8. Kiedy warto zastosować DT, a kiedy DT może ograniczyć nasze działania?

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00