Category Management – Zarządzanie Kategorią Zakupową

Opis i cel szkolenia

Głównym celem szkolenia, jest przekazanie narzędzi i metodologii pracy działu zakupów pro – aktywnego. Trener w czasie warsztatów pokazuje jak należy przejść z funkcji reaktywnej opartej głównie na realizacji zapotrzebowania klientów i partnerów wewnętrznych do funkcji pro – aktywnej, podejmującej inicjatywy strategiczne takie jak zarządzanie bazą dostawców (dywersyfikacja, konsolidacja, TSM etc.), standaryzacja produktów i procesów, zwiększanie atrakcyjności firmy w oczach dostawców, strategiczne zarządzanie kosztami w łańcuchu dostaw, zarządzanie zewnętrznymi zasobami firmy np. zasobami R&D

Uczestnicy pracują na rozbudowanych narzędziach skonfigurowanych w Excelu. m.in. modeli zarządzania, nadawania struktury, organizacji pracy, raportowania, mierzenia wskaźników etc. Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów z bardzo dużą ilością wiedzy praktycznej na codzień wykorzystywanej w pracy trenera jako „czynnego zawodowo” praktyka.

Warsztat dwudniowy przeznaczone dla Kierowników Działów Zakupów, Kierowników Kategorii, pracowników działów zakupu i Kupców.

Zobacz terminy szkolenia otwartego

 

Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy
 • Poznają zasady analizy procesów i relacje między Działem Zakupów a pozostałymi działami w firmie
 • Poznają zasadnicze obszary działań prowadzące do optymalizacji kosztowej.
 • Uczestnicy nauczą się przeprowadzać analizy ABC oraz XYZ wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia
 • Poznają podstawy prognozowania i wpływu poziomu zapasów na koszty przedsiębiorstwa
 • Nauczą się jak uzyskać wysoki poziom obsługi jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami
 • Dowiedzą się w jaki sposób ustrukturyzować pracę działu zakupów, jak podzielić kupowane produkty i usługi
 • Uczestnicy będą umieć stosować model TCO i CBD w procesie negocjacji i wyboru dostawcy
 • Analiza aktualnej bazy dostawców oraz ustalenia planu rozwoju dostawców oraz zarządzania ryzykiem braku dostaw
 • Uczestnicy poznają narzędzie oceny ryzyka współpracy

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Praca na przykładach praktycznych w Excel
 • Przentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I
1. Rola Działu Zakupów i Logistyki w nowoczesnym przedsiębiorstwie – zasady funkcjonowania.
2. Relacje i korelacje pomiędzy procesami zakupów, a innymi procesami przedsiębiorstwa (KPI w zakupach).
3. Jak Zakupy i Logistyka kontrybuują do wyników finansowych firmy EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej
4. Strategiczne zarządzanie zewnętrznymi zasobami w procesach realizacji oszczędności.
5. Gdzie szukać oszczędności – model SOK – Silnika Optymalizacji Kosztowej.
6. Wykorzystanie zasobów dostawców (wiedzy i doświadczenia w swoich branżach) do pracy nad optymalizacją kosztową naszego przedsiębiorstwa
7. Zasady organizacji warsztatów optymalizacyjnych z wykorzystaniem dostawców (model IGW)

Moduł II
1. Omówienie modeli logistycznych Lean oraz Agile – podstawowe różnice, kiedy stosować i jak łączyć te dwa różne podejścia.
2. Definiowanie ryzyka oraz model analizy ryzyka w łańcuchu dostaw.
3. Zapas bezpieczeństwa – kształtowanie i optymalizacja (analiza ABC, XYZ oraz analiza ryzyka).
4. Model VMI – Vendor Managed Inventory oraz CS – stock konsygnacyjny – zasady tworzenia w praktyce
5. Analiza kosztów produkcyjnych i kosztów magazynowania
6. Ustalanie dostaw JIT i KANBAN we współpracy z dostawcą
7. Zastosowanie Cross Dockingu
8. Optymalizacja zapasu w łańcuchu dostaw.
9. Porównanie zalet i wad transportu własnego i zewnętrznego

Dzień 2

Moduł III
1. Kategoryzacja zakupów jako podstawa organizacji pracy kupców.
2. Zasady tworzenia modelu TCO – Total Cost of Ownership
3. Analiza modelu Should Cost Model i TCO na wybranych przykładach
4. Wykorzystanie modelu TCO w procesach negocjacji i wyboru dostawcy
5. Wykorzystanie narzędzi finansowych oraz zasady bezpiecznych i elastycznych kontraktów terminowych
6. W jaki sposób połączyć zadania operacyjne Zakupów i Logistyki do wyników finansowych przedsiębiorstwa EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej
7. One Pager – jak rozpocząć pracę?

Moduł IV
1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy – omówienie i praktyka stosowania.
2. Analiza i modelowanie preferencji w ocenie dostawców
3. Zastosowanie macierzy Kraljic oraz „modelu wiatraka” w ocenie strategicznej dostawców.
4. Zarządzanie w sytuacji dużej ilości dostawców (tzw. produkty grupy C)
5. Zarządzanie ryzykiem opóźnienia lub braku dostaw (dostawcy strategiczni i wąskie gardła)
6. Zgodność dostawy – OTIF – przykład zastosowania, obliczania i automatyzacja wskaźnika.
7. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metodologia bazująca na VDA
8. Oceny możliwości, ocena kompetencji oraz stabilności finansowej i zagrożenia upadłością dostawcy
9. Bieżącej współpracy z dostawcą – narzędzia oceny. Modelowanie wskaźników OTIF, OLIP oraz wskaźników jakościowych
10. Model oceny wsparcia technicznego, serwisu posprzedażowego, innowacyjności dostawców.
11. Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych w procesie oceny dostawców.

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem