Category Management – Zarządzanie Kategorią Zakupową

cena netto: 2.000 zł /os
 • 19 - 20 października 2023 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 4 - 5 grudnia 2023 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 18 - 19 kwietnia 2024 Gdańsk
Scandic Gdańsk**** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,91
Ekspert prowadzący

Jacek Jarmuszczak

Zarządzanie logistyką, zakupami i dostawcami

Doświadczony na międzynarodowych rynkach manager zakupów, logistyki, i strategii generowania oszczędności. Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził projekty optymalizacji kosztów i negocjacje z dostawcami. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię optymalizacji […]

Opis i cel szkolenia

Jaką wartość dla Twojej firmy generuje kategoria, którą zarządzasz?  W jaki sposób mierzysz wartość jaką realizujesz dla firmy? To pytania, na które bardzo często szuka odpowiedzi manager ds. zakupów

Biorąc udział w szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na powyższe pytania, w znaczący sposób poszerzysz również wiedzę dotyczącą Category Management. Ponadto dowiesz się w jaki sposób skuteczne zarządzanie kategorią zakupową, wpływa na osiąganie większych oszczędności, uzyskasz odpowiedzi na pytanie w jaki sposób tworzyć i rozwijać strategię dla kategorii tak aby nie ucierpiały na tym relacje z dostawcami.

Ważnem elementem warsztatu będą case study, w trakcie których przeprowadzimy analizy ryzyka, przygotujemy plan ciągłości biznesu, stworzymy procedury rozliczania oszczędności zakupowych oraz stworzymy narzędzia do raportowania. Podsumowując, warto wziąć udział w szkoleniu, jeśli chcesz stworzyć plan rozwoju bazy dostawców i ugruntować swoją wiedzę zakupową.

Szkolenie dedykowane przede wszystkim:
 • kierownikom i dyrektorom działów zakupów – chcących przygotować model zarządzania kategorią dla swoich pracowników, który będzie spójny z celami firmy
 • menadżerom kategorii zakupowych – zarówno direct jak indirect ; w trakcie szkolenia prezentowane będą narzędzia analizy i zarządzania kategorią oraz przykłady direct jak indirect
 • specjalistom ds. zakupów i kupców

Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami, które dedykujemy działom zakupów i zaopatrzenia: 

  Metody oceny dostawców     Skuteczne negocjacje zakupowe

Zobacz terminy szkolenia ONLINE

 

Korzyści dla uczestników

Podczas szkolenia dowiesz się jak:

 • dział zakupów/kategoria zakupowa może dowozić więcej niż same oszczędności do wyników firmy, dział zakupów jako biznes partner,
 • przygotować strategię dla kategorii zakupowej,
 • przeprowadzić analizę ryzyka i przygotować plan ciągłości biznesu (contingency plan) – patrz rok 2020,
 • napisać procedurę rozliczania oszczędności zakupowych i stworzyć narzędzie raportowania oszczędności.

Metody szkolenia

 • Warsztat Category Management – Zarządzanie kategorią
 • Interaktywny wykład
 • Praca na przykładach praktycznych w Excel
 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł 1 – Wartość Dodana Category Management
 1. Jaką wartość realizujesz w swojej firmie? Jaka jest rola działu zakupów oraz Twojej kategorii zakupowej w organizacji?
 2. Dla kogo pracujesz? Mapowanie interesariuszy.
 3. Z jakimi problemami, wyzwaniami mierzy się nasz biznes? Rozpoznanie potrzeb biznesu
 4. W jaki sposób Twoja kategoria zakupowa kontrybuuje do rozwiązywania tych problemów i wyników firmy?
 5. Stworzenie planu zarządzania kategorią zakupową i komunikacji z interesariuszami – Governance Model
Moduł 2 – Procedura liczenia oszczędności
 1. Jak rozliczać wartość dodaną kategorii zakupowej i działu zakupów?
 2. Pięć dźwigni oszczędnościowych – prezentacja i omówienie. Jak policzyć ROI z działu zakupów?
 3. Jakie wskaźniki wartości dodanej mierzyć? Przykłady i zastosowania KPI zakupowych dla kategorii zakupowej
 4. W jaki sposób rozliczać oszczędności, a jak wartość dodaną w zakupach?
 5. Tworzenie procedury rozliczania oszczędności zakupowych – a po tym konkretne przykłady
 6. Komunikacja z zarządem i interesariuszami dotycząca rozliczania oszczędności, ale również unikania kosztów („cost avoidance”), płynności finansowej, inżynierii wartości, pracochłonności procesów etc… czyli w jaki sposób podpisać porozumienie z zarządem dotyczące rozliczania oszczędności? Jakich informacji potrzebują i jak zbudować komunikację z głównymi interesariuszami, w celu ustalenia spójnej procedury i zrozumienia jak liczyć oszczędności?
Moduł 3 – Organizacja pracy i polityka zakupowa
 1. Polityka zakupowa – najważniejsze punkty jakie powinny znajdować się w polityce zakupowej – omówienie oraz konkretne przykłady.
 2. Category Management – Zarządzanie kategorią – tworzenie strategii dla kategorii zakupowej. Plan i zakres prac związanych z rozwojem kategorii zakupowej.
 3. Podział na kategorie. Analiza wydatków – narzędzia analizy, kategoryzacja, wydatków, dostawców
 4. Przygotowanie programu oszczędnościowego – budowa „pipeline” projektów oszczędnościowych, podział ról i obowiązków w realizacji projektów
 5. Przygotowanie narzędzi i metodologii prac w realizacji i monitoringu projektów oszczędnościowych
Moduł 4 – Strategiczne zarządzanie dostawcami 
 1. Zarządzanie dostawcami – plan rozwoju bazy dostawców – narzędzia oceny dostawców dla tworzenia długofalowego planu rozwoju.
 2. Kategoryzacja dostawców – na przykład: strategiczni, komercyjni, wąskie gardła
 3. Ocena ryzyka współpracy z dostawcami oraz ocena atrakcyjności klienta oczami dostawców
 4. Strategiczne zarządzanie dostawcami – rozwój alternatyw, konsolidacja
 5. Model zarządzania dostawcami tzw. grupy C.
 6. Komunikacja z interesariuszami dotycząca zarządzania bazą dostawców
 7. Podział ról w zarządzaniu dostawcami – manager kategorii vs zakupy lokalne lub interesariusz

Dzień 2

Moduł 5 – Analiza ryzyka i plan ciągłości biznesu
 1. Analiza ryzyka – rok 2020 bardziej niż kiedykolwiek nauczył, że konieczne jest tworzenie planów kontynuacji biznesu (contingency plan). Narzędzia analizy ryzyka i tworzenia planu ciągłości biznesu.
 2. Analiza rynku, trendów rynkowych, poszukiwanie innowacji, wartości dodanej z dostawców – narzędzia elektroniczne badania rynku, raporty rynkowe
Moduł 6 – Plan projektów oszczędnościowych
 1. Po pierwsze – Projekt sourcingowy – jak zaplanować szczegółowy proces przetargowy, elementy procesu, instrukcja działania dla zespołu przetargowego oraz interesariuszy.
 2. Po drugie – Zarządzanie Popytem – jedna z pięciu głównych dźwigni oszczędnościowych. Czyli odpowiedź na pytania, ile, na kiedy, w jakiej kolejności, kto kontroluje i akceptuje budżet. Największą oszczędność zrobisz, jeśli nie kupisz czegoś czego nie potrzebujesz.
 3. Po trzecie – Inżynieria wartości – projekty Value Engineering jako jedna z głównych dźwigni oszczędnościowych (dla zakupów direct organizacja warsztatów IGW, dla zakupów indirect IGW podczas sourcingu). W jaki sposób przygotować pipeline oraz warsztaty generujące pomysły oszczędnościowe
 4. Po czwarte – Poprawa płynności finansowej firmy – projekty cashflow , CS, VMI, Billing Schedule, ROA, outsourcing strategiczny
Moduł 7Analiza kosztów
 1. Zasady tworzenia modelu TCO – szablon modelu TCO dla zakupów direct oraz indirect
 2. Analiza modelu Should Cost Model oraz TCO na wybranych przykładach
 3. Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy 
Moduł 8szablon strategii dla kategorii zakupowej
 1. Szablon w ppt oraz excel dokumentu „Strategia dla kategorii zakupowej”
 2. Omówienie i przykłady uzupełnienia jak powinna wyglądać strategia dla kategorii zakupowej

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 2.000 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 19 - 20 października 2023 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 4 - 5 grudnia 2023 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 18 - 19 kwietnia 2024 Gdańsk
Scandic Gdańsk**** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem