Szkolenie: Budowanie zespołu – tworzenie wydajnych i trwałych zespołów

Opis i cel szkolenia

Budowanie zespołu to proces ciągły i wymagający od menedżera nieustającej uwagi i dużej wiedzy.

 • Wiedzy z obszaru zarządzania, przywództwa, procesów grupowych, procesów biznesowych, rozwoju kompetencji, różnorodności talentów i predyspozycji osobowościowych, a przy tym wszystkim otwartości na nieustająco zmieniające się otoczenie i w związku z tym zmieniające się oczekiwania zarówno Klientów jak i Pracowników.
 • Uwagi w stosowaniu narzędzi i metod, które mogą wspierać ten proces w sposób budujący zaangażowanie i minimalizujący rotację.  

Umiejętność tworzenia wydajnych i trwałych zespołów, to kompetencja menedżerska. Kompetencja, którą można rozwijać i dzięki temu świadomie wpływać na swoją postawę i zachowania, co w efekcie przekłada się na styl, w jaki funkcjonuje zespół, któremu menedżer przewodzi.

To narzędziowy warsztat, przeznaczony dla liderów, liderów projektów, menedżerów, kierowników, dyrektorów i wszystkich zarządzających zespołami. Dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie budowania wydajnych i trwałych zespołów. 

Cele szkolenia:
 • Poznanie i przećwiczenie narzędzi wspierających budowanie wydajnych i trwałych zespołów,
 • Poznanie poszczególnych etapów Modelu Wydajności Zespołu i zrozumienie ich wpływu na proces budowania zespołu,
 • Uporządkowanie wymagań i oczekiwań zawartych w roli lidera zespołu, który w sposób świadomy i metodyczny buduje zespoły, którym przewodzi,
 • Zdobycie wiedzy na temat ról zespołowych – poznanie mocnych stron i potencjalnych słabości członków zespołu – stworzenie mapy zespołu,
 • Pogłębienie przekonania, że wydajny i trwały zespół powinien cechować się różnorodnością, tak by uzupełniające się kompetencje i cechy jego członków pozwalały na realizowanie nawet najbardziej wymagających zadań i projektów,
 • Uświadomienie wartości budowania zaufania w zespole jako elementu wpływającego na efekty i koszty działań zespołu,
 • Zdobycie wiedzy na temat metod i technik ustalania celów w zespole oraz realizacji ich w sposób wydajny i zgodny z priorytetami,
 • Poznanie zasad pracy z zespołem realizowanej w taki sposób, by budować zaangażowanie, obniżać rotację, rozwijać kompetencje i przyciągać najlepszych.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Rozwój zespołu i rola lidera w tym procesie
 • Model Wydajności Zespołu – kluczowe wyzwania dla rozwoju nowych zespołów, jak również kompleksowy zestaw pryzmatów dla zespołów ugruntowanych,
 • Zadania lidera w nielinearnym świecie procesu grupowego, któremu podlega zespół,
 • Potencjalne problemy utrudniające pracę zespołową oraz ich eliminowanie,
 • Spotkania zespołowe – jak przestać mieć nieproduktywne spotkania,
 • Kryteria oceny efektywnego zespołu.
2. Budowanie zespołu w oparciu o kompetencje – kompetencje jako zmienne i podlegające rozwojowi zachowania
 • Typ zespołu oraz zadania realizowanych przez zespół (PB),
 • Matryca Kompetencji Zespołu (MTC) – zdefiniowanie wymagań kompetencyjnych zespołu w odniesieniu do realizowanych zadań,
 • Zdefiniowanie obszarów kompetencji oraz poziomów umiejętności (SHR),
 • Struktura podziału pracy w zespole i macierz odpowiedzialności,
 • Rozwijanie kompetencji zespołu w ramach zespołu – „targ kompetencji”.
3. Budowanie zespołu w oparciu o role zespołowe – potencjał i talenty członków zespołu
 • Identyfikacja ról w zespole ze względu na mocne strony i potencjalne słabości,
 • Macierz ról zespołowych – środowisko zewnętrze/wewnętrzne a skład zespołu – skutki niedoboru orientacji zewnętrznej lub wewnętrznej,
 • Etapy realizacji zadania – adekwatnie przyporządkowanie ról zespołowych do etapów realizacji zadania – typy ról dominujących w zespole,
 • Mapa zespołu – analiza własnego zespołu,
 • Wpływ dominującej roli zespołowej lidera zespołu na zespół i poszczególnych jego członków.
4. Budowanie zespołu w oparciu o zaufanie – skracanie czasu realizacji zadań oraz obniżanie kosztów
 • Zaufanie w badaniach – jakie wyniki osiągają firmy i zespoły pracujące w oparciu o kulturę zaufania,
 • Jak rozumiane jest zaufanie w zespołach – w jaki sposób budować i utrzymywać zaufanie w środowisku pracy – konkretne zachowania i działania lidera oraz członków zespołu,
 • Model zaufania (ABCD) – kluczowe czynniki budowania trwałych relacji – identyfikacja własnych działań w kierunku budowania zaufania,
 • Rola lidera w budowaniu kultury zaufania w firmie i w zespołach – po czym poznać, że pracownicy ufają managerowi i sobie nawzajem,
 • Wykorzystanie konstruktywnych konfliktów w zespole jako elementu rozwoju i budowania zespołu oraz zaufania w zespole.
5. Budowanie zespołu w oparciu o cele – cele zespołu i cele poszczególnych jego członków
 • Zespołowe „Dlaczego” – misja i wizja zespołu – co może zrobić lider, aby członkowie zespołu rozumieli, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu organizacyjnego,
 • OKR – cele i kluczowe rezultaty – budowanie kultury zorientowanej na wyniki i wartości, koncentrując się na głównych priorytetach,
 • Metoda kaskadowania strategii – cele i priorytety – eliminowanie silosów w organizacji, budowanie kultury współpracy między zespołami,
 • Harmonogram prac zespołu – planowanie i kontrola realizacji zadań i celów w zespole,
 • Od synergii do próżniactwa – zjawiska wspierające i opóźniające realizację zadań w zespole – jak na nie wpływać poprzez określanie i adekwatne komunikowanie celów i priorytetów.  
6. Indywidualny Plan działania – podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00