Szkolenie: Autorytet lidera zespołu

Opis i cel szkolenia

„Autorytetu sztucznie się nie stworzy. Upominanie się o autorytet zwykle dowodzi, że go się nie posiada.
Trzeba, by autorytet wypłynął z wartości moralnych i intelektualnych, wtedy tylko jest on trwałym i poważnym.”
– Władysław Grabski.

To szkolenie nie jest „normalnym” warsztatem umiejętności kierowniczych. Nie jest też typowym zbiorem dobrych rad i wskazówek. To szkolenie odkrywa, czasem w brutalny sposób, nasze słabości i ułomności. Jednak jeżeli nie boisz się podjąć ryzyka odkrycia prawdy o sobie samym i ludziach, którzy są w Twoim otoczeniu to… zapraszam. Nawet nie masz pojęcia jak często ulegamy wpływom tzw fałszywych liderów czy też jesteśmy manipulowani przez różne organizacje i firmy. Sęk w tym aby nie tylko poznać te mechanizmy ale też nauczyć się nad nimi panować i zastosować je w swoim życia zawodowym i prywatnym. Wszystko czego się dowiesz i nauczysz możesz wykorzystać w dwojaki sposób. Albo będziesz sprytnie manipulował innymi albo… zbudujesz swój autorytet moralny i merytoryczny. Decyzja będzie należała wyłącznie do ciebie.

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na przykładowe pytania:

 • Dlaczego niektórzy tak łatwo wpływają na innych ludzi?
 • Co stoi u podstaw bycia autorytetem?
 • Jak bronić się przed manipulacją i wpływem Makiawelistów?
 • Co zrobić aby Cię szanowali w pracy i w domu?
 • Chcesz wiedzieć czym zasłużyli sobie na szacunek najlepsi managerowie?

Celem nadrzędnym jest rozwój umiejętności budowania autorytetu i wywierania wpływu w relacjach ze współpracownikami, podwładnymi, klientami.. poprzez uporządkowanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności w tym zakresie.

Korzyści dla uczestników

 • Rozwinięcie umiejętności potrzebnych do budowania autorytetu i wywierania wpływu w dwóch kluczowych obszarach: Moralności i Merytoryki
 • Przekonanie, że autorytet można budować i przez to stawać się skuteczniejszym liderem i specjalistą w swojej dziedzinie zawodowej oraz w życiu prywatnym
 • Świadomość umiejętności stawania się autorytetem
 • Wiedza, jakie działania budują zaufanie i autorytet lidera i specjalisty
 • Zrozumienie znaczenia zaufania i wiarygodności w kategoriach konkretnych zachowań
 • Doskonalenie autodiagnozy – czym skutecznie buduję swój osobisty autorytet, a co powinienem poprawić?

Metody szkolenia

 • Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową angażującą uczestników do aktywności i współpracy pomiędzy sobą i z trenerem.
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, odgrywanie ról, prezentacje, inspiracji e(teoria) poparte licznymi przykładami z życia, dyskusje prowadzone przez trenera, wykłady.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wstęp, powitanie i przedstawienie.

 • Ustalenie celów szkolenia
 • Kontrakt z trenerem
 • Gra na początek – zadanie zespołowe.
 • Etapy zdobywania wiedzy a zdolność uczenia się
 • Najpierw musimy ustalić jaki jest cel naszego spotkania oraz zrozumieć czego chcemy się nauczyć? Być może już na tym etapie czekają Cię niespodzianki i zaskoczenie gdyż najtrudniej jest obiektywnie ocenić samego siebie.

2. Autorytet – fakty i fikcja

 • Czym jest autorytet?
 • Autorytet w ujęciu historycznym i obecnym
 • Cechy które pretendują do bycia autorytetem
 • Moralność i merytoryka podstawowe obszary budowania autorytetu
 • Poprzez praktyczne doświadczenia odnajdziemy w nas pierwiastki autorytetu moralnego i merytorycznego. Wszak każdy z nas ma swoje dobre i złe strony. To tylko kwestia odnalezienia drogi a reszta jest już w dużej mierze po Twojej stronie.

3. Inteligencja emocjonalna i społeczna jako synonim autorytetu

 • Czym jest inteligencja emocjonalna?
 • Jak kontrolować emocje innych i swoje?
 • Inteligencja społeczna – główne składniki, które można trenować
 • Jak wielki wpływ na autorytet ma tzw inteligencja emocjonalna? Jak ją zmierzyć? Jak inteligencja społeczna wpływa na Twój autorytet?

4. Postawa i nastawienie – to nie jest to samo

 • Pro aktywność i reaktywność w działaniu
 • Język reaktywny i pro aktywny
 • Gracz czy ofiara? – wybór należy do Ciebie
 • Strefa wpływu i strefa troski – dlaczego tak często o nich zapominamy?
 • Analiza transakcyjna – Autorytet komunikuje się z pozycji DOROSŁEGO
  Najprostsza idea bycia autorytetem w rzeczywistości staje się dla wielu trudną drogą do zmiany swojej osobowości. Jednak w praktycznych ćwiczeniach dowiesz się ze wszystko potrafisz… jeżeli tylko chcesz!

5. Skuteczna Komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie budowania autorytetu

 • Test psychologiczny, który da ci odpowiedz jak poprawić relacje z innymi ludźmi w pracy?
 • Główne obszary komunikacji – przekaz werbalny i niewerbalny
 • Najważniejsze umiejętności komunikacyjne człowieka z autorytetem
 • Znaczenie właściwych pytań i odpowiedzi
 • Aktywne słuchanie – techniki i metody wzmocnienia pozycji autorytetu
 • Typowe bariery w komunikacji
 • Sztuka stawiania granic i bycia konsekwentnym
  „Zawsze myślałem ze jestem komunikatywny” lecz myśleć o sobie a być autorytetem na arenie współpracy i kontaktów zawodowych to nie jest to samo. Test, któremu się poddasz wskaże Ci Twoje szanse i zagrożenia – jeżeli chcesz być autorytetem powinieneś odważnie się jemu poddać.

6. Perswazja – manipulacja czy technika?

 • Sztuka przekonywania
 • Przekonać można do prawdy i fałszu – przykład pewnej historii…
 • Zbieżność komunikatu werbalnego z niewerbalnym
 • Przykłady z Twojego życia zawodowego – jak być szanowanym i szanować Innych?
  Poprzez udział w kilku doświadczenia na Sali szkoleniowej zobaczysz czym jest a czym nie jest perswazja. Zmierzysz się z siła perswazji ze strony trenera i…. bez względu na wynik tej gry wygrasz!

7. Asertywność i empatia lidera budującego swój autorytet

 • Zrozumieć swoje uczucia i uczucia innych ludzi
 • Technika odzwierciedlania i parafrazy
 • Typowe postawy i zachowania empatycznego lidera z autorytetem
 • Asertywność a autorytet – 5 praw Fenterheima
 • Zrozumieć asertywność
 • Najważniejsze umiejętności asertywnego przekazywania informacji i udzielania informacji zwrotnej
 • Słowa, które prowokują do walki lub wycofania – jak współpracować?
 • Techniki dialogu pozbawionego agresji i uległości – studium przypadku
  Większość z nas wie lub intuicyjnie czuje co to znaczy być asertywnym i empatycznym. Jednak w zderzeniu z agresją strony przeciwnej, zaskoczeni, będąc pod presją czasu i oceny zostajemy zdominowani lub ulegamy wybuchowi agresji. Poprzez praktyczne ćwiczenia i informację zwrotną od trenera i uczestników możemy zweryfikować swoje postawy i umiejętności a następnie przećwiczyć prawidłowe zachowania.

Dzień 2

8. Film, który razem obejrzymy odsłoni nam prawdę o potędze niezliczonej masy technik wpływu i manipulacji. Z zainteresowaniem ale i ze zgrozą spostrzeżesz jak często ulegamy innym osobom, organizacjom, pseudo autorytetom i ludziom, którzy wykorzystują nasze automatyczne zachowania do realizacji swoich celów. Czy jesteśmy w stanie się przed tym bronić?

 • Hipnoza czy szarlatanizm?
 • Siła wpływu grupy na jednostkę
 • Atak manipulacyjny poprzez wszystkie zmysły: wzrok, słuch, powonienie, dotyk, smak.
 • Siła konsekwencji
 • Siła „miłości” do autorytetu i grupy
 • Zmęczenie i posłuszeństwo
 • Celebrowani e gestów, dźwięków, zwyczajów… jako manipulacja bezbronną ofiarą
 • Prawda nas nie zabije ale…. na pewno nami wstrząśnie i zmusi do myślenia!

9. Wpływ społeczny

 • Co to znaczy wpływać na innych – znaczenie pozytywne czy negatywne?
 • Trzy przypadki wpływu społecznego: Naśladownictwo, Konformizm, Posłuszeństwo wobec autorytetu
 • Test Milgrama – fakt czy fikcja?
  Będziesz niemym świadkiem doświadczenia, które od wielu lat mrozi krew w żyłach. Jednak
  w ten sposób przekonasz się jak wielka siła tkwi w ludziach potrafiących budować swój autorytet.

10. Reguły wpływu społecznego wg Cialdiniego

 • Sześć zasad wpływu społecznego w praktyce
 • reguła wzajemności i zasada kontrastu
 • zaangażowania i konsekwencji,
 • lubienia i sympatii,
 • autorytetu,
 • niedostępności
 • społecznego dowodu słuszności.

Każda z tych reguł w mniejszym lub większym stopniu już działa i jest wokół nas. To tylko kwestia świadomości i decyzji czy użyjesz ją na pożytek swój i twoich partnerów w biznesie i w życiu prywatnym. Wspólnie przeanalizujemy i wprowadzimy do twojego warsztatu wszelkie praktyczne techniki oparte na tych regułach.

11. Techniki manipulacji społecznych w praktyce życia codziennego – przykłady

 • Stopa w drzwiach
 • Ukryte koszty
 • Pułapka znikającej przynęty
 • Nieproszone ustępstwo
 • A to nie wszystko i odwrócenie uwagi
 • Uwikłanie w dialog
 • Ingracjacja – czyli jak wkradać się w czyjeś łaski?
 • Dysonans po decyzyjny

12. Obrona przed wpływem innych

 • Asertywność raz jeszcze
 • Przerwanie automatu zmów
 • Wystrzegaj się Makiawelistów

13. Techniki wpływu najczęściej stosowane w pracy lidera i specjalisty

 • Poznaj oczekiwania twoich partnerów
 • Sztuka delegowania zadań i udzielania informacji zwrotnej
 • Konstruktywna kanapka krytyki
 • Pochwały i reprymendy – podstawowe narzędzie wpływu na pracowników
 • Techniki przyjmowania obiekcji i zastrzeżeń

Socjotechnika, czym tak naprawdę jest? Często jawi się jak mityczny stwór, tajemna sztuka obezwładniania umysłów, a tak naprawdę to zbiór kompetencji i świadome korzystanie z nich w codzienności zawodowej i prywatnej. Jeśli chcesz komuś wyrządzić krzywdę nie potrzebujesz do tego wyszukanych technik. Lecz jeśli chcesz pozytywnie wpływać na innych, pomagać im w rozwoju i efektywności zawodowej to… zapraszam na szkolenie.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00