Szkolenie: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015-10

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 90001:2015-10

Korzyści dla uczestników

 • Nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania auditu wewnętrznego w oparciu o wymagania normy ISO 9001
 • Poznanie praktycznych aspektów i metod stosowanych przy auditowaniu systemu zarządzania jakości
 • Doskonalenie umiejętności auditowania

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest warsztatowo

 • prezentacja PowerPoint
 • case study
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wymagania i wytyczne norm w zakresie audytowania systemu zarządzania jakością
  Terminy i definicje
  Wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie udokumentowanych informacji
  Wytyczne normy ISO 19011:2012
 2. Zarządzanie programem auditów – odpowiedzialność auditorów
 3. Przygotowanie działań auditowych.
  Planowanie auditu.
  Cel, zakres i kryteria auditu.
  Przygotowanie dokumentów roboczych.
  Lista pytań.

Dzień 2

 1. Wykonanie auditu
  Zbieranie i weryfikowanie informacji. Dowody z auditu.
  Techniki auditowania.
  Dowody zgodności i niezgodności
 2. Kategoryzacja niezgodności, spostrzeżeń, potencjałów
  Ustalenia z auditu.
  Ocena zgodności/niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu.
 3. Raportowanie
  Wnioski z auditu.
  Dokumentowanie ustaleń i wniosków z auditu.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00
Zajęcia8:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 12:30
Obiad12:30 - 13:00
Zajęcia13:00 - 18:00

Wartość inwestycji

Szkolenia zamknięte tzw. „in company” są wyceniane indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu!

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00