Szkolenie: APQP i PPAP – zaawansowane planowanie jakości wyrobów

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie sposobu postępowania w czasie planowania jakości z wykorzystaniem podejścia APQP i stosowania w organizacji zasad zatwierdzania części do produkcji.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Wymagań przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności producenta za zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek wyrobów bezpiecznych
 • Metod eliminacji ryzyk z tym związanych, w tym w wymagań standardu IATF 16949 oraz CSR
 • Zasad, cyklu i metod Zaawansowanego Planowania Jakości wyrobów
 • Zastosowania podejścia PPAP do zatwierdzania procesu i wyrobu
 • Zasad powiadamiania klienta o zmianach
 • planowania jakości z wykorzystaniem poszczególnych etapów podejścia APQP

Metody szkolenia

Szkolenie ma formę wykładowo-ćwiczeniową. Każdy z omówionych na szkoleniu elementów APQP i PPAP będzie zilustrowane odpowiednimi ćwiczeniami.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. APQP i PPAP Wprowadzenie

 • Przegląd przepisów prawa w tym Produkt Haftung
 • Wymagania ISO 9001 i IATF 16949 w zakresie nowych uruchomień i zarządzania zmianą
 • Zakres standardu APQP, definicje
 • Cykl etapy, narzędzia i produkty APQP

2. APQP Planowanie i zarządzanie projektem

 • jak szczegółowo zaplanować planowanie zgodnie z APQP
 • techniki zwinnego zarządzania w APQP, Agile, Scrum

3. Konstruowanie i opracowanie produktu

 • dane wejściowe i wyjściowe z tego etapu APQP
 • narzędzia stosowane przy opracowywaniu produktu
 • zastawanie DFMEA, DOE, MSA, SPC w projektowaniu wyrobu

4. Projektowanie procesu

 • projektowanie procesu w oparciu o projekt wyrobu
 • weryfikacja projektu
 • ocena ryzyka niezgodności w procesie
 • zastosowanie DFMEA, DOE, MSA, SPC ,  CQI, VSM, Lean Management w projektowaniu procesu

5. Zatwierdzanie projektów

 • przed seryjne uruchomienie procesu,
 • zatwierdzanie wyrobu
 • zatwierdzenie procesu
 • zatwierdzanie części PPAP
 • opracowywanie planu kontroli
 • Dokumentacja PPAP

6. Ocena przeprowadzonych działań

 • planowanie oceny
 • metody i techniki oceny

7. Wymagania PPAP

 • Zasady PPAP
 • Identyfikacja poziomów I statusów zatwierdzeń
 • Zasady komunikacji z klientem
 • Wymagania PPAP dla procesu
 • Dokumentacja PPAP
 • Wymagania specyficzne rynku motoryzacyjnego w zakresie APQP i PPAP

8. Zakończenie

 • podsumowanie tematyki szkolenia
 • odpowiedzi na pytania

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00