AKREDYTACYJNY KURS MASTER CLASS COACH & MENTOR BRIAN TRACY INTERNATIONAL

cena netto: 9.900 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
5,00
Ekspert prowadzący

Eksperci BTI

Master Class Coach & Mentor

Cykl szkoleń prowadzony przez czterech ekspertów: Marcin Sebastian Rogowski Szymon Lach Patrycja Korpacka-Błaszczuk Mariusz Błaszczuk

Opis i cel szkolenia

Celem MASTER CLASS COACH & MENTOR jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności coachingu i mentoringu oraz przybliżenie im technik, które niezwykle skutecznie wpływają na rozwój zawodowy jak i osobisty pracowników. Bogaty merytorycznie program okraszony dużą ilością ćwiczeń i narzędzi przybliży uczestnikom istotę celów i metodologii coachingu i mentoringu. Udział w akademii będzie szansą na uświadomienie i wydobycie swoich wrodzonych predyspozycji i nieodkrytych talentów tak istotnych w pracy mentora i coacha. Wartością dodaną Akademii jest przybliżenie i doświadczenie różnych zastosowań coachingu i mentoringu w biznesie, w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Korzyści dla uczestników

 • UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI pozwalających świadczyć usługi związane z mentoringiem i coachingiem
 • ZROZUMIENIE PODSTAWOWYCH RÓŻNIC pomiędzy mentoringiem, coachingiem, renerstwem i doradztwem
 • ​Poznanie niezbędnych zasad pracy w relacji MENTORSKIEJ I COACHINGOWEJ
 • POZNANIE ROLI, ZADAŃ, KOMPETENCJI i zakresu odpowiedzialności mentora i coacha
 • ​Poznanie METODYKI PROWADZENIA PROCESU mentoringu i coachingu
 • Poznanie procesów DIAGNOZY I PLANOWANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH w relacji mentorskiej i coachingowej
 • Poprawa umiejętności wyznaczania luki kompetencyjnej u mentee i coachee.
 • ​POZNANIE NARZĄDZI ułatwiających wyznaczanie osiąganie celów klientów.
 • NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROCESEM EDUKACYJNYM i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Metody szkolenia

Praca warsztatowa, praca z kamerą.
Uwaga: pozostaje ograniczona liczba miejsc. Grupy maksymalnie 10-12 osób.

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych – 5 dni szkoleniowych

Program szkolenia

Dzień 1

 • Czym jest mentoring a czym coaching, kiedy i dla kogo?

 • Mentor, Mentee, Coach, Coachee, Doradca, Trener – czym różni się mentoring od coachingu, doradztwa i treningu?

 • Dlaczego zarówno coaching jak i mentoring działają i jak wpływają na rozwój naszych kompetencji?

 • Mistrzowskie narzekanie- czym jest zmiana i jak na nią reagujemy w mentoringu? A jak w coachingu?

 • Co powinien wiedzieć mentor, a co coach, by ludzie chcieli rozwijać swoje kompetencje?

 • W jaki sposób mentoring i coaching kształtują i wspierają zaangażowanie klienta?

 • Mentor i coach jako partnerzy współodpowiedzialni za działania rozwojowe w biznesie – zadania i zakres odpowiedzialności mentora i coacha.

 • Model kompetencji w mentoringu i coachingu.

 • Standardy pracy w coachingu i mentoringu.

 • Rola samoświadomości mentora i coacha, a skuteczność procesu. Specyfika relacji mentor – mentee, coach – coachee

 • Uzyskiwanie wzajemnego zaufania. Jak to zrobić?- założenia i struktura rozmów mentoringowych i coachingowych.

 • Diagnoza potrzeb mentee/coachee.

 • Przełamywanie oporu, obaw i wstydu mentee/ coachee

 • Warsztat wyznaczania obszarów rozwojowych klientów. Co-mentor czyli łączenie mentoringu i coachingu-autorska metoda.

Dzień 2

 • Słuchać a słyszeć, czyli o umiejętności aktywnego słuchania.
 • Sztuka zadawania skutecznych pytań – rodzaje pytań. Jak zadawać pytania, jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ, by klient podjął decyzję i sam jej zapragnął?
 • Rola umiejętności przekazywania wiedzy w relacji mentor – mentee.
 • Rola umiejętności przekazywania wiedzy w relacji coach– coachee.
 • Storytelling i używanie przykładów.
 • Nauka przez doświadczenie. Perswazja w mentoringu.
 • Słowa klucze – jak szybko trafić do klienta. Zdania, zwroty doceniające i dowartościowujące.
 • Techniki lingwistyczne – słowa, które uspokajają.
 • Wyrazy, które irytują i prowokują rozmówcę. Jasność i zwięzłość komunikatów.
 • Konstruktywna krytyka a mentoring.
 • Jak umysł klienta przyswaja informacje?
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych w mentoringu . Kiedy i w jaki sposób ich udzielać?
 • Metoda „Kanapki”, „Spinki”, „PWW” i „FUKO”.
 • Typowe błędy w kontaktach z mentee.
 • Typowe błędy w rozmowach coachingowych.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką.

Dzień 3

 • Charakterystyka dobrze sformułowanych celów w coachingu.
 • Praca nad celami i kompetencjami coachee.
 • Skalowanie – warsztat wyznaczania celów i zadań.
 • Koło celów i analiza SWOT- impulsy do zmiany i nauki.
 • Model GROW – jedna z najbardziej skutecznych metod w pracy coacha.
 • Metoda postrzegania sytuacji z innej perspektywy.
 • „Zadania domowe” i ich rola w coachingu.
 • Metoda pracy z obawami, przekonaniami i negatywnymi doświadczeniami.
 • Rola wartości w procesie coachingu.
 • Superwizja i monitorowanie efektów w procesie mentoringu.

Dzień 4

 • Menager w roli mentora. Po co menadżerowi mentoring? Korzyści i zalety.
 • Co ma wspólnego mentoring z mentoringowym stylem zarządzania?
 • Założenia mentoringowego stylu zarządzania.
 • Mentoring a budowanie zespołowej współodpowiedzialności za pracę.
 • Zasady budowania relacji mentor – podwładny.
 • Mentoring a ” terroring” – błędne rozumienie procesu mentoringu przez menagerów i jego konsekwencje.
 • Metody budowania autorytetu.
 • Narzędzia menadżerskie w procesie mentoringu – mentor jako lider.
 • Plan rozwoju osobistego.
 • Delegowanie zadań na tle odpowiedzialności i sumienności ich wykonywania.
 • Wdrażanie programów mentoringowych w organizacji – przyczyny niepowodzeń.

Dzień 5

 • EGZAMIN AKREDYTACYJNY
 • FEEDBACK MENTORÓW
 • WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 9.900 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat międzynarodowy BTI ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem