AEO – Autoryzowany Ekonomiczny Operator – upoważniony przedsiębiorca

Opis i cel szkolenia

Zdobycie wiedzy w jaki sposób poprawić jakość wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, co będzie skutkowało mniejszą ilością kontroli celnych, uprawnieniem do uzyskania i korzystania z wielu istotnych przywilejów i ułatwień na terenie Unii Europejskiej w obrocie towarowym z zagranicą oraz będzie wizytówką na arenie międzynarodowej potwierdzającą wysokie standardy działalności firmy.

Korzyści dla uczestników

Pozyskanie wiedzy z zakresu przepisów prawa jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać pozwolenie AEO, jak usprawnić procesy w firmie, a także jakie przywileje przysługują posiadaczom pozwoleń AEO. Fachowa wiedza eksperta biorącego czynny udział w tworzeniu procedur dla firm oraz przygotowującego firmy do uzyskania pozwolenia AEO.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest
 • prezentacja PowerPoint
 • case study
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Bezpieczeństwo i ochrona terytorium Unii Europejskiej – a kontekst historyczny wprowadzenia AEO,
2. Podstawy prawne a instytucja Upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
3. Pozwolenia AEO,
4. USA i ich odpowiednik AEO – wiarygodność na rynku USA,
5. Uznawanie wzajemne unijnego AEO – bezpieczeństwo/ochrona z innymi krajami na świecie w celu potwierdzania wysokich standardów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
6. Omówienie kryteriów przyznawania pozwolenia Upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
7. Wymogi jakie należy spełnić dla uzyskania pozwolenia AEOC a jakie dla AEOS,
8. Korzyści dla przedsiębiorstwa z posiadania pozwolenia AEO,
9. Wymogi wobec firm współpracujących i ich wpływ na nasze AEO,
10. AEO a ISO – co lepiej mieć,
11. Postępowanie audytowe do wydawania pozwoleń AEO:

 •  wniosek,
 • załączniki do wniosku,
 • przesłanki nieprzyjęcia wniosku,

12. Konsekwencje prawne pozwolenia AEO,
13. Jak przebiega postępowanie audytowe:

 • sposób przeprowadzania czynności audytowych,
 • kwestionariusz postępowania audytowego,
 • kryteria sprawdzane w ramach postępowania audytowego,
 • badanie przestrzegania wymogów celnych i podatkowych,
 • badanie zarządzania ewidencjami handlowymi oraz transportowymi,
 • badanie wypłacalności,
 • badanie standardów związanych z bezpieczeństwem i ochroną,
 • zakończenie postępowania,
 • monitorowanie posiadaczy pozwoleń,

14. Korzyści i ułatwienia przysługujące posiadaczom pozwolenia AEO.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00

Wartość inwestycji

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem