JA autentyczna kobieta – warsztaty rozwojowe dla kobiet w biznesie

cena netto: 1.300 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,88
Ekspert prowadzący

Marta Iwanowska – Polkowska

Trener | Akredytowany Coach ICF PCC

Psycholożka od zawsze związana z biznesem. Wykształcenie zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Akredytowany coach ICF, poziom PCC (od 2016 roku, wcześniej ACC). Posiada certyfikaty uprawniające do korzystania z narzędzi IP121 i MTQ48 – badających osobowość zawodową i odporność psychiczną. Posiada doświadczenie w realizacji sesji coachingowych z zakresu career […]

Opis i cel szkolenia

Coraz więcej organizacji biznesowych w swoich strategiach personalnych zamieszcza dbałość o różnorodność swoich zespołów i przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym. Na bazie tak postawionych celów powstają programy wspierające różnorodność pracowników – różnorodność pod względem płci, wykształcenia, wieku, wyznania, niepełnosprawności, czy orientacji seksualnej.

Najczęściej pierwszym punktem na liście tego, co może różnicować nas jako pracowników jest płeć, a celem działań równościowych w organizacjach staje się budowanie pozycji kobiet.

Niniejszy warsztat jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania pozycji kobiet w biznesie, zaś koncepcja warsztatów łączy w sobie dwa podejścia:

 • Podejście racjonalne. W trakcie warsztatów omówione zostaną wnioski z badań i argumenty merytoryczne na rzecz zwiększania pozycji kobiet w biznesie.
 • Podejście rozwojowe. Warsztaty będą okazję do ćwiczenia tych umiejętności i postaw, które wspierają pozycję kobiet w biznesie. Mowa tu w szczególności o takich umiejętnościach i postawach jak: autentyczność, odwaga, zarządzanie swoją wrażliwością, praca z krytykiem wewnętrznym, budowanie zaufania i empatii.

Korzyści dla uczestników

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • Poszerzenie świadomości na temat pozycji kobiet w biznesie.
 • Zrozumienie mechanizmów psychologicznych odpowiedzialnych za to, że kobiety nie są doceniane w miejscach pracy, rzadziej awansują na stanowiska kierownicze, w mniejszym stopniu budują swoją pozycję biznesową niż mężczyźni.
 • Osobista refleksja nad tym, jakie jest powiązanie odwagi z autentycznością i pozycją kobiet w biznesie.
 • Trening i rozwój osobisty w zakresie takich umiejętności i postaw jak odwaga, radzenie sobie z krytyką, wrażliwość, wyrozumiałość dla siebie, budowanie i korzystanie z empatii.

Metody szkolenia

Warsztat prowadzony będzie metodami aktywizującymi, tak by zachęcać Uczestniczki do:

 • refleksji nad swoim funkcjonowaniem,
 • zmiany perspektywy w podejściu do omawianych problemów,
 • eksperymentowania z nowymi umiejętnościami,
 • świadomego i optymalnego wykorzystania swoich zasobów.

Podczas zajęć będą dominowały takie metody pracy jak, arkusze do autoanalizy, symulacje, dyskusje grupowe, wspólne wypracowywanie rozwiązań, gry bazujące na metaforze, analiza przypadków, ale też wykłady.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Rozpoczęcie warsztatów – zapoznanie się i zbudowanie partnerstwa.

2. Pozycja kobiet w biznesie – jak jest? A jak może być? Przegląd badań i argumentów na rzecz budowania pozycji kobiet w biznesie.

3. Autentyczność kobiet – wzmacnianie naszych naturalnych cech, jako strategia budowania pozycji kobiet w biznesie.

 • Autentyczność w pracy. Jak autentyczność może wspierać rozwój zawodowy i rozwój kariery?
 • Dlaczego warto być autentyczną właśnie w biznesie.

4. Jaki jest związek autentyczności z odwagą i wstydem?

 • Wrażliwość kobiet – na ile nas wspiera, na ile utrudnia budowanie pozycji?
 • Rozumienie i akceptacja swojej wrażliwości, jako pierwszy krok do budowania swojej pozycji.

Dzień 2

5. Jak żyć autentycznie? Co może nam pomóc w urzeczywistnianiu siebie?

 • model ARENY wg. Brene Brown. Czyli z czym musimy się liczyć chcąc być autentyczną w życiu i pracy?
 • Radzenie sobie z krytyką wewnętrzną, czy zewnętrzną.
 • Czym jest wyrozumiałość dla siebie i innych? Dlaczego tak bardzo potrzebujemy jej szczególnie w pracy?
 • Empatia a autentyczność.
 • O wartościach – jak świadomość swoich wartości może wspierać kobiety w budowaniu swojej pozycji.

6. Autentyczność moja, a autentyczność innych. Czyli, jak żyć i dać żyć innym?

7. Autentyczność kobiet liderek. Jak budować swój indywidualny styl przywódczy?

8. Podsumowanie.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat  ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

Michał Zalewski

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem