Szkolenia dofinansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz ich pracowników. O dotację mogą wnioskować wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, o ile zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę).

Wysokość dofinansowania wynosi:
– 80% dla firm małych, średnich i dużych

– 100% dla mikroprzedsiębiorstw.

Limity kwotowe dostępne dla przedsiębiorców w zależności od ich wielkości określają w regulaminach konkursów poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego pracownika wynosi maksymalnie 16 971,90 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku).

Poznaj naszą ofertę

Zobacz Barometr zawodów deficytowych

Zasady wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W 2022 roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach 7 priorytetów KFS na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 

PRIORYTET 1 – osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

PRIORYTET 2 – osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

PRIORYTET 3 – w zidentyfikowanych w danym powiecie łub województwie zawodach deficytowych.

PRIORYTET 4 – osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych

PRIORYTET 5 – pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS

PRIORYTET 6 – w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

PRIORYTET 7 – osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS

PRIORYTET 1 – osób po 45 roku życia

PRIORYTET 2 – osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

PRIORYTET 3 – skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Szkolenia dofinansowane KFS One Step Up

Szkolenia dofinansowane KFS One Step Up

Dlaczego Klienci wybrali One Step Up?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy składaniu i realizacji wniosków z KFS.
 • Wspólnie z Klientem analizujemy potrzeby i dobieramy szkolenia pod potrzeby konkretnych pracowników przy uwzględnieniu priorytetów przyznawania środków na dany rok.
 • Pomagamy w dopełnieniu formalności przy złożeniu wniosku.
 • Posiadamy niezbędne dokumenty uznawane przez Urzędy Pracy – Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 • Po szkoleniach wystawimy certyfikaty honorowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Szkolenia dofinansowane KFS One Step Up

Szkolenia dofinansowane KFS One Step Up

Jak złożyć wniosek? w kilku krokach…

1. Wybieramy szkolenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.
2. W momencie uruchomienia dotacji w danym powiecie, pomagamy Klientowi przy wypełnieniu wniosku.
3. Klient składa wniosek (osobiście, w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym, bądź poprzez ePUAP) i czeka na decyzję.
4. Pozytywne rozpatrzenie – Klient podpisuje umowę z PUP.
5. Realizacja szkoleń zgodnie z zawartym we wniosku harmonogramem.
6. Rozliczenie dotacji z PUP (na podstawie kopii certyfikatów szkoleniowych i faktury za wykonaną usługę).

 

Zapytaj również naszych konsultantów o kursy i szkolenia z zakresu:

 • Spawania
 • Wózki widłowe
 • Maszyny robót ziemnych (koparki, ładowarki, spycharki…)
 • Maszyny robót drogowych
 • Urządzenia dźwigowe
 • Kursy kierowców zawodowych (ADR)
 • Księgowość, rachunkowość i finanse

 

Poznaj naszą ofertę

Zobacz Barometr zawodów deficytowych

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem