Symulacja hybrydowa

Cele główne szkolenia z wykorzystaniem gry:

Gra symulacyjna z podziałem na role przeznaczona jest dla menadżerów z każdego poziomu zarządzania organizacją. Gra oparta jest na dylemacie wspólnego pastwiska, co pozwala menadżerom w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach zobaczyć, jak funkcjonuje społeczność, w której każdy dąży do osiągnięcia tylko swoich celów.  Dzięki założonym wskaźnikom efektywności, pozwala dostrzec wpływ działania poszczególnych osób na wynik organizacji. Każdy z menadżerów otrzymuje odpowiedzialną rolę, w której ma szansę wykazać się własnymi kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji, zachowania w sytuacji presji czasu, skutecznego komunikowania się z innymi, orientacji na cel, partycypacji i współpracy oraz inicjatywy w poszukiwaniu informacji kluczowych dla podjęcia ostatecznych wyborów.

Gra stanowi wyzwanie, podczas którego każdy z uczestniczących w niej menadżerów może sprawdzić, czy potrafi równoważyć własny interes z dobrem wspólnym. Czy pamięta, że realizacja indywidualnego celu nie zawsze gwarantuje efekty w organizacji.  Pozwala na autorefleksję w odniesieniu do swoich umiejętności menadżerskich zarówno na poziomie lidera jak i członka zespołu.

Poprzez połączenie interakcji na żywo z elementami rzeczywistości online, gracze angażują się w dyskusje prowokujące refleksję nad własnymi kompetencjami i uczące współpracy oraz szacunku dla odmiennych poglądów oraz różnych umiejętności członków zespołu. Pomaga doskonaleniu umiejętności tworzenia silnych zespołów, które potrafią się komunikować, współdziałać i wypracowywać rozwiązania dążące do rozwoju dobra całej organizacji.

Opis gry symulacyjnej:

To innowacyjne narzędzie edukacyjne – to interaktywna i niezwykle angażująca gra symulacyjna z podziałem na role, w której trzeba spodziewać się dużej dawki interakcji na żywo, wspieranych przez internetowy interface gry.

Mała wioska położona nad brzegiem jeziora i otoczona przez masywne pasma górskie. Mimo tak pięknego otoczenia zmaga się z ogromnymi problemami – olbrzymie, 40% bezrobocie, masowa emigracja młodych ludzi nadmierne obciążanie ekosystemu, zanieczyszczenie jeziora i bardzo zły stan zdrowia w wiosce. Sytuacja zmieniła się, gdy do wioski przyjeżdża Inwestor. Czy wygra prywata, czy interes ogółu zależy już od umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacji konfliktu, negocjowania i budowanie konsensusu wszystkich graczy.  A może uda się pogodzić interes jednostek z dobrem całej wsi? Wszystko zależy od zaangażowania i rozumienia sytuacji przez graczy.

Gra składa się z 3 rund (każda z rund trwa 90 minut), które oddają kolejne zebrania rady wioski. Sytuacja w każdej następnej turze uzależniona jest od decyzji podjętych przez graczy w rundzie poprzedzającej. Osoby uczestniczące w grze wcielają się w różne role i mają za zadanie wspólnie
i demokratycznie podejmować decyzje komunikując się i dyskutując. Gracze zdobywają punkty za realizację swoich celów oraz za podjęcie konkretnych decyzji przez radę. Punkty są również za wysokie wartości 5 wskaźników efektywności, które wyrażają dobrostan miejscowości, ale jeżeli którykolwiek ze wskaźników na koniec gry będzie zły – wszyscy uczestnicy przegrają.

 Gra się w drużynie składającej się 7-9 osób. Podczas trzech rund, trwających po 2 godziny dydaktyczne, gracze komunikują się – proponują, dyskutują i negocjują rozwiązania dla pojawiających się problemów i projektów oraz podejmują decyzje.

Zakres czasowy i wymagania techniczne:

Grę można rozgrywać podczas jednego dnia szkoleniowego (8 godzin), choć optymalne są dwa dni, co pozwala na szersze omówienie tematów, które przepracowywane są podczas symulacji.

Do prowadzenia szkolenia konieczne są:

 • sala szkoleniowa, na której znajdować powinien się projektor,
 • dostęp do stałego Internetu,
 • drukarka podłączona do laptopa (po każdej rundzie drukuje się instrukcje do rundy następnej, a to co znajduje się w instrukcji zależy od tego co gracze „ugrali” w rundzie wcześniejszej), dlatego drukarka musi być dostępna nie koniecznie na sali.
 • Dla dwójki graczy potrzebne są urządzenia mobilne z Internetem, ale wystarczające są zwyczajne smartfony.

Potencjał gry:

Korzyści, które uzyskują Uczestnicy szkolenia z wykorzystaniem gry symulacyjnej:

 • Uczestnicy doskonalą, pogłębiają i rozwijają umiejętności oceny, tworzenia i usprawniania procesów komunikacyjnych w grupie
 • Doskonalą umiejętności podejmowania decyzji adekwatnych do potrzeb i sytuacji w zespole i całej organizacji
 • Rozwijają umiejętności argumentowania własnych decyzji i wyborów oraz bycia elastycznym w sytuacji zmieniających się warunków
 • pogłębiają wiedzę na temat własnych strategii stosowanych w sytuacji konfliktów oraz konsekwencji ich stosowania
 • zdobywają wiedzę dotyczącą zjawisk społeczno- psychologicznych wpływających na poziom współpracy między ludźmi w zespołach
 • kształcą umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy do samoanalizy i analizy efektywności własnych działań w sytuacjach interakcji społecznych wymagających wysokich kompetencji społecznych.
 • nabywają motywację do angażowania się w podejmowanie wyzwań związanych z działaniami w obszarze odpowiedzialności za dobro wspólne w zespole i w całej organizacji
 • pracują nad postawą gotowości do budowania relacji w zespołach opartych na zaufaniu, wiarygodności i szacunku do innych
 • wypracowują otwartość na różnorodność w zespole i organizacji zarówno na poziomie wiedzy, umiejętności jak i wartości,
 • pracują na wspólny wynik, mając świadomość i potrzebę realizacji własnych celów.

Główne obszary tematyczne przepracowywane pomiędzy rundami gry podczas szkolenia:

 • Dysfunkcje pracy zespołowej
 • Wpływ postaw i wartości menadżera na wynik pracy w zespole
 • Zasady współpracy – cel indywidualny i cel zespołowy – komunikacja celów
 • Wskaźniki efektywności – gra vs rzeczywistość
 • Podejmowanie decyzji i ich konsekwencje i wpływ na wyniki zespołowe
 • Konflikt w zespole – komunikacja w konflikcie – Koło konfliktu
 • Style komunikacyjne i style funkcjonowania społecznego
 • Zasady skutecznej argumentacji
 • Merytoryczna dyskusja – skuteczna komunikacja w dyskusji
 • Sztuka zadawania pytań oraz umiejętność poszukiwania informacji

W 2015 roku, gra została nagrodzona prestiżową nagrodą World Summit Youth Award (WSYA). W kategorii nagród dla młodych przedsiębiorców, którzy wykorzystują nowe technologie do wspierania światowego rozwoju. Nagroda przyznana jest przez International Center for New Media, a partnerem strategicznym jest m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Nagrodzoną Autorką gry jest Polka, a gra oparta jest na autentycznej historii konkretnej polskiej miejscowości.

Konieczne jest wykupienie kodu do realizacji symulacji.  Koszt kodu doliczany jest do ceny szkolenia.

 

Zainteresowanych zastosowaniem narzędzi zapraszamy do kontaktu:
Tel. +48 22 428 11 11

Mail: biuro@onestepup.pl

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem