Praktyczne zarządzanie projektami

Do tematu zarządzania projektami chcemy podchodzić kompleksowo. Zdajemy sobie sprawę z tego, że najskuteczniejsze narzędzia to… praktyczne narzędzia. Kierując się tą ideą przygotowaliśmy zestaw rozwiązań opartych na wieloletnich doświadczeniach aktywnych Project Managerów. W naszej ofercie znajdą Państwo rozwiązania zakładające stworzenie własnego standardu zarządzania projektami obejmujące warsztaty dla kierownictwa firmy, dla kierowników projektów oraz przygotowanie i dostarczenie kompletu dokumentacji i procedur dostosowanych do Państwa organizacji. 

Mamy również świadomość, że nie każdy wymaga tak kompleksowego podejścia. W takich wypadkach proponujemy udział w naszych szkoleniach otwartych lub przygotowane dla wybranej grupy warsztaty z obszarów:

 • podstawy zarządzania projektami,
 • najlepsze praktyki zarządzania projektami (2 lub 3 dniowe zajęcia oparte na wybranych projektach uczestników),
 • narzędzia do zarządzania projektami np. MS Project (licencyjny) lub ProjectLibre (bezpłatny) – nauka obsługi programu do harmonogramowania,
 • dynamiczne zarządzanie harmonogramem projektu (warsztaty dla użytkowników programów),
 • komunikacja w zespołach projektowych.

Nasze Produkty

Własny standard zarządzania projektami – czyli jak przystosować globalne metodyki do lokalnych warunków
 • Opis produktu: Unikatowy produkt na rynku, polegający na wypracowaniu wewnątrzzakładowego, kompletnego zbioru procedur zarządzania projektami, opartego na najbardziej powszechnym w światowym biznesie standardzie Project Management Body of Knowledge (PMBoK) ustanowionym przez Project Management Institute (PMI).
 • Target: Średnie i duże przedsiębiorstwa, które widzą korzyści z zarządzania projektami, ale robią to w sposób intuicyjny.
 • Korzyści dla klienta: Zdecydowana większa ilość projektów kończących się o czasie, w budżecie i na oczekiwanym poziomie jakości. Zlikwidowanie chaosu związanego z kursem kolizyjnym pracy projektowej z pracą operacyjną.
 • Czas trwania: 2 miesiące (Łącznie 4 dni stacjonarnych warsztatów + 2 dni u klienta przed i po projekcie oraz praca zdalna i konsultacje)
  • 1 dzień – spotkanie rozpoznawcze,
  • 1 dzień szkoleń dla top managementu („I. Skuteczny nadzór nad projektami – warsztat dla Top Mangementu”),
  • 3 dni szkoleń dla kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych („II. ToolBox Project Managera – warsztaty praktyczne z Zarządzania Projektami”),
  • praca zdalna – konsultacje pomiędzy warsztatami,
  • wspólnie opracowany komplet procedur dostosowany do specyficznych wymagań klienta,
  • 1 dzień – spotkanie poprojektowe.
 • Przebieg: Zaczynamy od wizyty rozpoznawczej pozwalającej zrozumieć oczekiwania klienta oraz zorientować się w kulturze organizacyjnej firmy. Kolejnym etapem jest warsztat dla wyższej kadry kierowniczej pokazujący reguły skutecznego zarządzania projektami oraz wypracowujący wytyczne do opracowania procedur i formularzy. Kolejnym etapem jest trzydniowy warsztat dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych. Ostatnim etapem jest opracowanie i prezentacja pakietu procedur opisujących kluczowe procesy zarządcze.

Główne warsztaty:

I. Skuteczny nadzór nad projektami – warsztat dla Top Mangementu
 • Opis warsztatu: Unikatowy na rynku warsztat dla wyższej kadry menedżerskiej, która nadzoruje (nie zarządza) ważne dla firmy projekty. Na szkoleniu ćwiczone są techniki skutecznego nadzoru nad pracą kierownika projektu i zespołu projektowego.
 • Grupa odbiorców: Dla dyrektorów, członów zarządów, właścicieli, czyli wszystkich tych, którzy wiążą z sukcesem projektu plany biznesowe i chcieliby mieć narzędzia, aby skutecznie nadzorować pracę kierowników projektów.
 • Korzyści dla firmy: Wyższa kadra menedżerska sprawuje rzeczywisty nadzór na projektami. Potrafi sprawdzić czy deklarowane terminy i korzyści są do realne.
  Z dużym wyprzedzeniem może dostrzec zagrożenia.
 • Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
 • Przebieg: W pierwszej części prezentowany jest krótki opis ról projektowych i podstawowych zasad i reguł obowiązujących w pracy projektowej. W kolejnej części są omawiane podstawowe obowiązki kierownika projektu i prezentowa jest jego praca ze wskazaniem korzyści oraz zagrożeń, gdyby nie była wykonana należycie. Kolejna część szkolenia poświęcona jest technikom skutecznego nadzoru nad projektem oraz przykładami typowych błędów i zaniedbań popełnianych przez kierowników projektów.
II. ToolBox Project Managera – warsztaty praktyczne z Zarządzania Projektami
 • Opis warsztatu: Warsztat realizowany na dwóch – trzech rzeczywistych projektach uzgodniony z decydentami w organizacji zamawiającej. Ćwiczone są kluczowe sytuacje całego cyklu projektu. Uczestnicy poznają i ćwiczą metody i techniki przydatne
  w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi. Warsztat prowadzi uczestnika przez wszystkie istotne zdarzenia, które występują lub (mogą wystąpić)
  w wytypowanych projektach, pokazując skuteczne sposoby postępowania (trudne sytuacje są symulowane przez trenerów po uzgodnieniu organizacją zamawiającą).
 • Grupa odbiorców: Firmy, które planują złożone projekty biznesowe, kluczowe dla realizacji strategii lub prowadzą takie projekty i nie są zadowolone ze sposobu zarządzania.
 • Korzyści dla firmy: Znacząco zwiększone prawdopodobieństwo zakończenia projektu z sukcesem. Zwiększenie kompetencji kierowników projektów z zakresu project managementu Opracowane przy udziale konsultantów: karty projektu, harmonogramu bazowego i innych podstawowych dokumentów projektowych dla wytypowanych rzeczywistych projektów.
 • Czas trwania: 3 dni (1+1+1 w odstępach, co najmniej 14-tu dni, 24 godziny dydaktyczne)
 • Przebieg: Przebieg warsztatów jest podobny do typu otwartego, z tą różnicą, że opracowana jest karta projektu i harmonogram bazowy dla rzeczywistych projektów klienta. Zespoły projektowe pracują pomiędzy warsztatami. Wymaga to interakcji ze strony wytypowanych przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za ćwiczone projekty. Pomiędzy dniami warsztatowymi przewidziane są konsultacje telefoniczne i mailowe dot. projektu.

 

Uzupełnieniem powyższych warsztatów mogą być:

III. Dynamiczne zarządzanie harmonogramem w projekcie w oparciu o MS Project lub ProjectLibre
 • Opis warsztatu: Warsztat pokazuje, jak profesjonalnie budować harmonogramy w projektach, a potem nimi zarządzać z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania narzędziowego (licencyjny MS Project lub oprogramowanie bezpłatne ProjectLibre). Przykłady doświadczonych trenerów praktyków pozwalają wyćwiczyć skuteczny algorytm prawidłowego harmonogramowania. Uwaga: nie jest to szkolenie z obsługi programu komputerowego. Ćwiczone są procedury poprawnego harmonogramowania z użyciem oprogramowania. Program komputerowy jest jedynie narzędziem.
 • Grupa odbiorców: Kierownicy projektów (koniecznie!), członkowie zespołów projektowych, osoby nadzorujące projekty chcące wiedzieć, czy projekty faktycznie zakończą się w deklarowanych terminach, osoby interesujące się efektywnym planowaniem pracy i innych zasobów.
 • Korzyści dla firmy: Trudno przecenić umiejętność prawidłowego harmonogramowania przez kierownika projektu. Zakończenie projektu o czasie przekłada się na wymierne korzyści biznesowe. Planowanie pracy, a potem zarządzanie zmieniającymi się terminami zadań pozwala uniknąć chaosu i wpływa na lepsze wykorzystanie ludzi i sprzętu.
 • Czas trwania: 2 dni (2 x 8 godzin dydaktycznych)
 • Przebieg: Warsztat jest prowadzony w dużej części z wykorzystaniem oprogramowania (laptopy). W zależności od uczestników – jest punktem wyjścia „od zera” lub wymagana jest podstawowa znajomość oprogramowania. Pierwszy dzień poświęcony jest zasadom prawidłowego budowania harmonogramu w projekcie. Drugiego dnia ćwiczone jest zarządzanie harmonogramem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu projektowym.

Ważne! Jeśli uczestnicy nie mieli wcześniej styczności z pracą we wspomnianych programach, warsztat należy poprzedzić szkoleniem z nauki obsługi programu (min. 2 dni)

IV. Team Work w Projekcie – techniki współpracy i komunikacji w zespole projektowym
 • Opis warsztatu: Na warsztacie prezentowane jest kilkanaście technik pracy zespołowej a kilka z nich (wybranych przez uczestników) jest wspólnie testowane. Wszystkie prezentowane techniki zostały przećwiczone „w boju”, na „poligonie” zarządzania projektami przez prowadzących warsztaty. Oprócz zalet pracy wykorzystującej synergie grupy pokazywane są również pułapki i zagrożenia, jakie niesie z sobą stosowanie tych technik.
 • Grupa odbiorców: kierownicy projektów, kierownicy operacyjni, specjaliści pracujący w stale lub incydentalnie w zespołach, osoby, których interesują techniki heurystyczne i ich zastosowanie w biznesie.
 • Korzyści dla firmy: Wyposażając pracowników w umiejętności efektywnej i skutecznej pracy zespołowej, racjonalizujemy wykorzystanie czasu na spotkaniach i zwiększamy kreatywność zespołów.
 • Czas trwania: 2 dni (2 x 8 godzin dydaktycznych)
 • Przebieg: Warsztat rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem na temat pracy zespołowej. Prezentuje procesy i mechanizmy zachodzące w pracy grupowej oraz warunki jej skuteczności. Następnie jest prezentowany interakcyjny przegląd kilkunastu metod
  i technik specjalnie przygotowanych na warsztat oraz ich potencjalnych zastosowań. Prowadzący wskazują również na niebezpieczeństwa związane ze źle dobranymi technikami oraz pułapki wynikające z nieumiejętnego stosowania. W ostatnim module warsztatu uczestnicy w grupach ćwiczą wybrane techniki, aby nabyć praktycznej umiejętności stosowania w pracy zawodowej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem