Odyseja Marsjańska

Szkolenie jest realizowane w formie gry fabularnej metodą „learning by doing”. Podczas gry Uczestnicy wykonują różne zadania, Odyseja Marsjańska_One Step Upw obszarze: podejmowania decyzji, współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów i konfliktów oraz leadershipu.

Każdy Uczestnik otrzymuje indywidualną rolę i zadania oraz indywidualną odpowiedzialność za konkretny wskaźnik efektywności. Dodatkowo Uczestnicy zostaną postawieni przed koniecznością podejmowania decyzji grupowych i realizowania zadań zespołowych. Takie zaprojektowanie gry zachęca Uczestników do aktywnego w niej udziału, a także pozwala na doświadczenie jak cele indywidualne przekładają się na realizację celu zespołowego.

Na zakończenie gry następuje omówienie wniosków Uczestników oraz przełożenia tych wniosków na codzienną praktykę biznesową.

Wprowadzenie

Ambitne plany Elona Muska związane z kolonizacją Marsa nabierają tempa. Testy statków Starship zakończyły się sukcesem, dlatego SpaceX podjął decyzję w zakresie silnika rakiety, który zapewni ludziom dotarcie na Czerwoną Planetę i stałe osiedlenie się na niej. Statki będą napędzane ciekłym paliwem metanowo-tlenowym, ze względu na niski koszt tych składników na Ziemi oraz – jak uważają naukowcy – na możliwość jego wytwarzania na Marsie, co daje ludziom możliwość powrotu na Ziemię. Regularne loty Osiedleńców zostały zaplanowane przez SpaceX na początek lat 30. XXI wieku. W celu zmniejszenia promieniowania kosmicznego, SpaceX pracuje nad skróceniem podróży na Marsa do 4-6 miesięcy. Rozważając miejsce lądowania na Marsie SpaceX bierze pod uwagę dwie lokalizacje, obie znajdują się na środkowym pasie Czerwonej Planety i położone są na niższych wysokościach, dzięki czemu grubsza warstwa atmosfery spowolni nadlatujący statek kosmiczny. Nie bez znaczenia jest też obecność lodu w pobliżu obu tych miejsc. Gotowe są cztery statki transportowe, które dostarczają już na Marsa sprzęt i składowe niezbędne do zbudowania bazy kolonizacyjnej.

Kolonizacja Marsa daje szansę na rozwiązanie wielu problemów, z którymi boryka się Ziemia, takich jak przeludnienie, wzrost konsumpcji, ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie oceanów, zmniejszająca się powierzchnia pod uprawę czy ograniczone zasoby surowcowe. Kolonizacja Marsa ma zwiększyć szanse na długoterminowe przetrwanie ludzkości, dlatego Spacex podkreśla, że zależy mu na stworzeniu bazy, która będzie centrum samowystarczalnej cywilizacji. Na Ziemi jest realizowany program „My Pice of Mars” zakładający przekazanie działek w kolonii marsjańskiej osobom wybranym przez Specjalną Komisję, w skład której wchodzą naukowcy powołani przez NASA i ESA (Europejską Agencję Kosmiczną). Osiedleniec otrzyma zupełnie za darmo: lot na Marsa dla niego i członków jego Rodziny, działkę na Marsie oraz marsjański moduł mieszkalny zapewniający komfortowy pobyt bez konieczności noszenia specjalistycznych kombinezonów. Każdy Osiedleniec ma również zagwarantowaną pracę na Marsie.

Jesteście Wybrańcami – formacją specjalną inżynierów, konstruktorów, badaczy, ekspertów, która jako pierwsza dotarła na Marsa z misją kolonizacji. Waszym zadaniem jest przygotowanie Marsa na przylot Osiedleńców!

 

 

Zainteresowanych poznaniem szczegółowego opisu gry i możliwości jej zastosowania zapraszamy do kontaktu:
Tel. +48 22 428 11 11
Mail: biuro@onestepup.pl

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00