Mapowanie strumienia wartości – czym jest i dlaczego warto stosować?

 

Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping – VSM) jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu produkcją i procesami biznesowymi, w szczególności jeśli organizacja działa zgodnie z zasadami lean manufacturing. VSM pozwala na zrozumienie i poprawę przepływu wartości. Identyfikuje i ogranicza  marnotrawstwo a także „wąskie gardła” w każdym procesie, co w rezultacie prowadzi do bardziej efektywnego przepływu pracy i redukcji kosztów wytwarzania.

Początki stosowania tej metody często przypisywane są Toyota Production System, choć nie do końca jest to prawdziwa teza gdyż już w 1915 roku książka „Installing Efficiency Methods” autorstwa Charlesa E. Knoeppela, zawierała diagramy przypominające VSM i obrazujące przepływ procesu. W fabryce Toyoty VSM mapowanie strumienia wartości zaczęto z sukcesami stosować w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku i można założyć, że ówczesny sukces przyczynił się do popularyzacji skuteczności tej metody badania i wizualizacji przepływu.

Mapowanie strumienia wartości krok po kroku

Krok 1: Wybór Procesu: Zidentyfikuj kluczowy proces, który chcesz przeanalizować.

Krok 2: Zebranie Danych: Zbierz dane dotyczące przepływu materiałów, informacji i czasu na każdym etapie procesu.

Krok 3: Stworzenie Mapy Obecnego Stanu: Narysuj mapę przedstawiającą obecny stan procesu. Użyj standardowych symboli VSM do reprezentacji różnych elementów procesu.

Krok 4: Analiza Stanu Obecnego: Zidentyfikuj wąskie gardła, marnotrawstwa i inne problemy w procesie. Określ szybkość przepływu oraz wielkość zapasów

Krok 5: Stworzenie Mapy Stanu Przyszłego: Zaprojektuj mapę przedstawiającą usprawniony proces, eliminując zidentyfikowane problemy.

Krok 6: Plan Działania: Opracuj szczegółowy plan wdrożenia zmian, który uwzględnia cele, zasoby i harmonogram.

Korzyści stosowanie VSM – mapowania strumienia wartości

Spośród wielu korzyści jakie daje nam stosowanie Mapowania procesów można wymienić kilka kluczowych:

Redukcja Marnotrawstwa: VSM pomaga w identyfikacji i eliminacji działań, które nie dodają wartości, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów.

Poprawa Przepływu: Usprawnienie przepływu materiałów i informacji przyczynia się do bardziej efektywnego i elastycznego procesu produkcyjnego.

Lepsze Zarządzanie Czasem: Identyfikacja i redukcja czasu oczekiwania oraz innych opóźnień pozwala na skrócenie czasu realizacji zamówień.

Przejrzystość procesu: Wizualizacja procesu umożliwia lepsze zrozumienie działań i interakcji między różnymi etapami produkcji.

Praca zespołowa przy mapowaniu procesów

Mapując proces istotnym jest działanie wspólnie z zespołem, tym bardziej że różne osoby wnoszą unikalne perspektywy i wiedzę na temat poszczególnych etapów występujących w procesie

Przykładowo, w firmie produkcyjnej, operatorzy maszyn, kierownicy linii, pracownicy magazynu i specjaliści ds. jakości posiadają szczegółową wiedzę o swoich obszarach. Współpracując, mogą dokładnie zidentyfikować źródła marnotrawstwa, wąskie gardła oraz nieefektywności, które mogłyby zostać przeoczone przez pojedynczą osobę. Dzięki tej wspólnej pracy, mapa strumienia wartości staje się bardziej dokładna i kompleksowa, co umożliwia skuteczniejsze wprowadzenie usprawnień i zwiększenie efektywności całego procesu produkcyjnego.

Praca zespołowa w VSM nie tylko zwiększa dokładność i wiarygodność zebranych danych, ale również angażuje pracowników na wszystkich poziomach organizacji, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i akceptacji proponowanych zmian. Podczas warsztatów mapowania strumienia wartości, pracownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i obserwacjami, co pomaga w identyfikacji subtelnych problemów, które mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka. Ponadto, wspólna praca nad mapą strumienia wartości buduje kulturę ciągłego doskonalenia i współpracy, ponieważ wszyscy uczestnicy czują się odpowiedzialni za wynik końcowy i są bardziej zmotywowani do wprowadzenia i utrzymania usprawnień. Efektem ubocznym działań związanych z mapowaniem procesów będzie bardziej zintegrowany zespół, który lepiej rozumie procesy zachodzące w firmie.

Podsumowując, VSM – Mapowanie Strumienia Wartości to doskonałe narzędzie, które może znacząco poprawić efektywność procesów w każdej organizacji. Dzięki szczegółowej analizie każdego kroku w procesie oraz optymalizacji przepływu, firma może osiągnąć wyższy poziom produktywności oraz większą satysfakcję klientów. Aby jednak VSM przyniosło oczekiwane korzyści, kluczowe jest precyzyjne zebranie danych oraz zaangażowanie wszystkich uczestników procesu.

Jeśli nie wiesz jak się zabrać do VSM, ja stworzyć i zachęcić do pracy zespół to możesz skorzystać z naszego warsztatu w ramach którego, krok po kroku w praktycznej formie bazując na symulacji fabryki dowiesz się w jaki sposób dokonywać analizy procesów z wykorzystaniem metody VSM.

Szczegółowy program dostępny pod linkiem:

Szkolenie: VSM – mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)