Insightful Profiler™ (iP121)

Badanie osobowości zawodowej pracowników z wykorzystaniem Insightful Profiler™ (iP121)

Korzyści dla organizacji:

 • Trafność decyzji personalnych – oszczędność pieniędzy i czasu.
 • Obiektywne i bezstronne kryterium w podejmowaniu decyzji.
 • Podniesienie efektywności i jakości współpracy poprzez poznanie predyspozycji w zespole.
 • Skuteczniejsze zarządzanie zespołem dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb pracowników.
 • Dedykowane plany rozwoju dla swoich pracowników i całych zespołów.
 • Role w jakich pracownik najlepiej się odnajdzie i będzie najbardziej efektywny.
 • Miejsca pracy podnoszącego zaangażowanie pracowników.
 • Spójna kultura organizacji.

Kwestionariusz osobowości Insightful Profiler™ (iP121) to wystandaryzowane narzędzie psychometryczne; obiektywne, o wysokiej rzetelności i trafności.

 • Rzetelność: wartość współczynnika zgodności wewnętrznej dla poszczególnych skal czynnikowych waha się w granicach od 0,82 do 0,92 (w skali 0-1).
 • Trafność: kwestionariusz pozwala trafnie oszacować wszystkie pięć obszarów predyspozycji osobowościowych zgodnie z pięcioczynnikowym modelem osobowości (popularnie zwanym „Wielką Piątką”).

Insightful Profiler™ (iP121) służy do wszechstronnego i kompleksowego badania (profilowania) osobowości zawodowej osób na wszystkich poziomach stanowisk. Narzędzie pozwala empirycznie odwzorować profil wyróżniającego się w firmie menedżera lub specjalisty (tzw. „klonowanie ideału”), który można użyć do zwiększenia trafności i zobiektywizowania podejmowanych decyzji personalnych.

Insightful Profiler™ (iP121) może wspierać m.in. takie działania jak:

 • dobór pracowników (rekrutacja, budowanie zespołów, sukcesja, awanse),
 • projekty rozwojowe (np. przygotowanie indywidualnych programów rozwojowych bądź ścieżek rozwoju w oparciu o predyspozycje pracowników),
 • podnoszenie efektywności (np. poprzez weryfikację zdolności do realizacji poszczególnych celów),
 • identyfikację grupy kluczowych pracowników bądź talentów w organizacji.

Kwestionariusz służy do badania zarówno predyspozycji, jak i kluczowych obszarów funkcjonalnych.

Z wykorzystaniem rozwiązania psychometrycznego Insightful Profiler™ (iP121) można uzyskać informację o takich cechach jak:

 • Poziom odporności na stres
 • Gotowość do podejmowania trudnych wyzwań
 • Poziom zorganizowania i konsekwencji
 • Poziom kreatywności.
 • Niezależności w myśleniu, ambicji w własnym rozwoju
 • Poziom asertywności, proaktywności w realizacji zadań
 • Gotowość do podejmowania ryzyka
 • Umiejętność pracy w zespole

Kwestionariusz służy do badania zarówno predyspozycji, jak i kluczowych obszarów funkcjonalnych:

 1. BADANE PREDYSPOZYCJE (TZW. SUPERCZYNNIKI):
 2. BADANE PREDYSPOZYCJE (TZW. CZYNNIKI):
 3. OBSZARY FUNKCJONALNE
 4. CZYNNIKI (DE)MOTYWUJĄCE:
 5. ZADATKI DO ROZWIJANIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH:
 6. WEWNĘTRZNE OGRANICZENIA DLA POMYŚLNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO:
 7. ROLE W ZESPOLE

Raporty generowane na bieżąco i udostępniane zaraz po zakończeniu badania:

 • Raport iP Recruiter, lista rankingowa, dostępna online, prezentująca kandydatów do pracy, awansu lub sukcesji w kolejności stopnia dopasowania do zdefiniowanych oczekiwań pracodawcy i wymagań stanowiskowych.
 • Raport iP Coach, raport opisowy, dostępny zarówno online, jak i w formie pliku PDF do wydruku, zawierający szczegółową diagnozę oraz wyniki badania predyspozycji na potrzeby planowania rozwoju zawodowego pracownika.
 • Raport iP Pro, raport liczbowy, przeznaczony tylko dla przeszkolonych użytkowników (konsultantów, doradców, trenerów, coachów), którzy na jego podstawie mogą opracować pogłębioną i zindywidualizowaną diagnozę potencjału osoby badanej oraz zaplanować dedykowane działania.
 • Raport iP Manager, raport przeznaczony dla osób, które mają współpracować z zatrudnioną osobą. Udostępnia on przełożonemu informacje, w jakich warunkach osoba badana funkcjonuje optymalnie, co ją najbardziej motywuje do pracy oraz jaką wartość wnosi do zespołu.

Uprawnienia do korzystania z metodologii i narzędzia Insightful Profiler™ (iP121) posiadają certyfikowani konsultanci.

 

Zainteresowanych zastosowaniem narzędzi zapraszamy do kontaktu:
Tel. +48 22 428 11 11

Mail: biuro@onestepup.pl

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00