Extended DISC®

Extended DISC

Analiza Indywidualna Extended DISC ® pozwala zidentyfikować preferowane sposoby zachowania osoby badanej, zarówno te naturalne jak i te adaptowane do bieżącej sytuacji.

To prosty i czytelny model, który bazuje na talentach. Wskazuje zarówno mocne strony w obszarze nastawienia na realizację zadania, podejmowanie decyzji, komunikację i interakcje z innymi, jak i na obszary do rozwoju.

Po wypełnieniu kwestionariusza, co zajmuje ok. 10 minut i jest formie online, wyniki z badania mogą być prezentowane w różny sposób, w zależności od potrzeb.

Dlatego może to być:
 1. Raport indywidualny Mój potencjał i talenty” – dedykowany każdej osobie niezależnie od stanowiska, zawodu czy etapu kariery zawodowej. To indywidualna analiza wskazująca na preferowany styl zachowania i komunikacji. Wskazuje mocne strony i talenty oraz obszary do rozwoju.
 2. Raport indywidualny Mój styl zarządzania” – dedykowany osobom na stanowiskach menedżerskich lub kandydatom na te stanowiska. Raport ten identyfikuje potencjał do bycia menedżerem w 4 obszarach: zarządzanie, komunikacja, podejmowanie decyzji i zarządzanie zmianą. Zawiera wskazówki rozwojowe.
 3. Raport indywidualny „Ja i stres” – dedykowany każdej osobie niezależnie od stanowiska, zawodu czy etapu kariery zawodowej. Zawiera indywidualne wskazówki odnoszące się do działań redukujących stres. Identyfikuje style reakcji na stres i podpowiada formy wsparcia w stresie.
 4. Raport zespołowy „Mój zespół” to zestawienie wyników członków zespołu, które są wypadkową ich własnych odpowiedzi w indywidualnym kwestionariuszu Extended DISC®. Raport zawiera wskazówki dla menedżera związane z potrzebami poszczególnych osób z zespołu w zakresie motywowania, zarządzania i sposobu komunikowania się. Wskazuje na dynamikę zespołu oraz na najbardziej charakterystyczne dla niego zachowania, zarówno te wspierające w realizacji zadań, jak i te, które obniżają jego efektywność. Jako Analiza Zespołu, może być podstawą do bezpiecznej dyskusji na temat współpracy i relacji w zespole, na temat budowania zaufania i kultury feedbacku, na temat rozwiązywania konfliktów i zespołowego uczenia się na błędach, wreszcie na temat obniżenia fluktuacji pracowników czy strategicznych decyzji personalnych.

Narzędzie zostało zaadaptowane do polskich warunków kulturowych. Jest trafne i rzetelne, a walidacja przeprowadzana jest corocznie na wielotysięcznej próbie zgodnie ze standardami Code of Fair Testing Practices – National Council on Measurement In Education.

 

Extended DISC® jest stosowany w ponad 40 krajach na świecie, a jego możliwości zastosowania/wykorzystania są nieustająco poszerzane.

D    (fakty, wyniki, zmiana, odnowa, twarde wartości)
I     (kreatywność, ludzie, komunikacja, otwartość, optymizm)
S    (tradycje, sprawdzanie, przyjazne podejście, dbałość o innych, emocje)
C    (logika, systemy, analizy, sprawdzenie, instrukcje)

Najczęstsze zastosowania Extended DISC®:

 • Poprawa efektywność pracy zespołowej
 • Audyt potencjału zespołu
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Rozwój kompetencji –programy rozwojowe w tym szkolenia dla różnych grup stanowiskowych
 • Programy talentowe
 • Programy dla sukcesorów
 • Planowanie rozwoju indywidualnego
 • Coaching, mentoring
 • Rekrutacja
 • Outplacement

Firma One Step Up jest Partnerem Extended DISC®. W naszym zespole mamy certyfikowanych Konsultantów narzędzia, dzięki czemu spełniamy międzynarodowe standardy pracy z wykorzystaniem tego modelu.

 

Zainteresowanych zastosowaniem narzędzi zapraszamy do kontaktu:
Tel. +48 22 428 11 11

Mail: biuro@onestepup.pl

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00