Szkolenia dofinansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz ich pracowników. O dotację mogą wnioskować wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, o ile zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę).

Wysokość dofinansowania wynosi:
– 80% dla firm małych, średnich i dużych

– 100% dla mikroprzedsiębiorstw.

Limity kwotowe dostępne dla przedsiębiorców w zależności od ich wielkości określają w regulaminach konkursów poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego pracownika wynosi maksymalnie 15 855 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku).

Poznaj naszą ofertę

Zobacz Barometr zawodów deficytowych

Zasady wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W 2021 roku pracodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach 8 priorytetów KFS.

Pierwsze dwa dotyczą bieżącej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i mają na celu:

PRIORYTET 1 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.

PRIORYTET 2 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na C0V1D-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.

Pozostałe priorytety powtarzały się w poprzednich latach i zostały utrzymane z powodu ogromnego zainteresowania nimi przedsiębiorców:

PRIORYTET 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie łub województwie zawodach deficytowych.

PRIORYTET 4 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

PRIORYTET 5 wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

PRIORYTET 6 wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.

PRIORYTET 7 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

PRIORYTET 8 wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Dlaczego Klienci wybrali One Step Up?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy składaniu i realizacji wniosków z KFS.
 • Wspólnie z Klientem analizujemy potrzeby i dobieramy szkolenia pod potrzeby konkretnych pracowników przy uwzględnieniu priorytetów przyznawania środków na dany rok.
 • Pomagamy w dopełnieniu formalności przy złożeniu wniosku.
 • Posiadamy niezbędne dokumenty uznawane przez Urzędy Pracy – Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 • Po szkoleniach wystawimy certyfikaty honorowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Jak złożyć wniosek? w kilku krokach…

1. Wybieramy szkolenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.
2. W momencie uruchomienia dotacji w danym powiecie, pomagamy Klientowi przy wypełnieniu wniosku.
3. Klient składa wniosek (osobiście, w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym, bądź poprzez ePUAP) i czeka na decyzję.
4. Pozytywne rozpatrzenie – Klient podpisuje umowę z PUP.
5. Realizacja szkoleń zgodnie z zawartym we wniosku harmonogramem.
6. Rozliczenie dotacji z PUP (na podstawie kopii certyfikatów szkoleniowych i faktury za wykonaną usługę).

 

 

 

Zapytaj również naszych konsultantów o kursy i szkolenia z zakresu:

 • Spawania
 • Wózki widłowe
 • Maszyny robót ziemnych (koparki, ładowarki, spycharki,..)
 • Maszyny robót drogowych
 • Urządzenia dźwigowe
 • Kursy kierowców zawodowych (ADR)
 • Księgowość, rachunkowość i finanse

 

Poznaj naszą ofertę

Zobacz Barometr zawodów deficytowych

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem