Szkolenia dofinansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz ich pracowników. O dotację mogą wnioskować wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, o ile zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę).

Wysokość dofinansowania wynosi:
– 80% dla firm małych, średnich i dużych
– 100% dla mikroprzedsiębiorstw.

Limity kwotowe dostępne dla przedsiębiorców w zależności od ich wielkości określają w regulaminach konkursów poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego pracownika wynosi maksymalnie 15 855 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku).

Zasady wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Co roku określane są nowe priorytety wydatkowania środków KFS. W roku 2020 pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie:

 • na pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na które jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie (aktualne listy zawodów deficytowych dla poszczególnych województw i powiatów dostępne są na stronie www.barometrzawodow.pl),
 • na pracowników powyżej 45 roku życia,
 • na pracowników wracających do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • na dokształcenie kadr w związku z wdrożeniem w firmie nowych technologii i narzędzi pracy,
 • jeżeli działają w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu / województwa wskazanych w dokumentach strategicznych / planach rozwoju.

Dlaczego Klienci wybrali One Step Up?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy składaniu i realizacji wniosków z KFS.
 • Wspólnie z Klientem analizujemy potrzeby i dobieramy szkolenia pod potrzeby konkretnych pracowników przy uwzględnieniu priorytetów przyznawania środków na dany rok.
 • Pomagamy w dopełnieniu formalności przy złożeniu wniosku.
 • Posiadamy niezbędne dokumenty uznawane przez Urzędy Pracy – Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 • Po szkoleniach wystawimy certyfikaty honorowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Jak złożyć wniosek? w kilku krokach…

1. Wybieramy szkolenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.
2. W momencie uruchomienia dotacji w danym powiecie, pomagamy Klientowi przy wypełnieniu wniosku.
3. Klient składa wniosek (osobiście, w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym, bądź poprzez ePUAP) i czeka na decyzję.
4. Pozytywne rozpatrzenie – Klient podpisuje umowę z PUP.
5. Realizacja szkoleń zgodnie z zawartym we wniosku harmonogramem.
6. Rozliczenie dotacji z PUP (na podstawie kopii certyfikatów szkoleniowych i faktury za wykonaną usługę).

 

 

 

Zapytaj również naszych konsultantów o kursy i szkolenia z zakresu:

 • Spawania
 • Wózki widłowe
 • Maszyny robót ziemnych (koparki, ładowarki, spycharki,..)
 • Maszyny robót drogowych
 • Urządzenia dźwigowe
 • Kursy kierowców zawodowych (ADR)
 • Księgowość, rachunkowość i finanse

 

Poznaj naszą ofertę

Zobacz Barometr zawodów

 

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem