Competence Navigator™

Competence Navigator™ to narzędzie do przeprowadzania oceny 360. Dzięki wykorzystaniu skali kontekstowej, osoby wypowiadające się na temat kompetencji diagnozowanego pracownika, odpowiadają czy ich zdaniem, w wystarczającym stopniu przejawia on pożądane zachowania. Dzięki tak zadanemu pytaniu, otrzymuje się informację czy kompetencje ocenianej osoby są odpowiednie do wymagań stanowiska, które zajmuje. Competence Navigator™ pyta uczestników procesu diagnozy nie tylko o to Jak jest? ale też: Jak być powinno, aby było optymalnie? Natomiast precyzyjnie dobrane pytania otwarte stwarzają respondentom nieograniczone możliwości wypowiedzi. Dzięki nim uczestnicy procesu udzielą sobie nawzajem wielu cennych, konstruktywnych informacji zwrotnych

Narzędzie Competence Navigator™ w formie online krok po kroku prowadzi zespół projektowy i uczestników procesu przez wszystkie etapy diagnozy. Od importu danych uczestników diagnozy, poprzez zaznaczenie relacji między nimi, dostosowanie modelu kompetencyjnego, automatyczne rozesłanie kwestionariuszy internetowych, monitorowanie przebiegu diagnozy, aż po automatyczne wygenerowanie estetycznych i czytelnych raportów z diagnozy.

  • Competence Navigator™ oferuje domyślny model kompetencji, jednak można dowolnie go zmodyfikować, wstawić model kompetencji obowiązujący w organizacji lub zmieniać pojedyncze kompetencje.
  • Competence Navigator™ nie stawia żadnych ograniczeń dotyczących liczby osób oceniających. Dla przykładu – Prezesa mogą ocenić nawet wszyscy pracownicy firmy!
  • Pozwala precyzyjnie zaprojektować cały kwestionariusz albo wybrać opcję losowego sortowania pytań.
  • Zależnie od kontekstu i celu diagnozy kompetencyjnej można chcieć umożliwić respondentom dodawanie komentarzy oraz uchylanie się od odpowiedzi. Te decyzje należy do strony, która zleca badanie.
  • Gdy któryś z uczestników diagnozy zapomni o wypełnieniu kwestionariusza, Competence Navigator™ wyśle mu uprzejme, dyskretne przypomnienie.
  • Wszystkie niezbędne informacje można w bezpieczny sposób importować do narzędzia za pośrednictwem plików Excela.
  • Competence Navigator™ zabezpiecza dane przetwarzane w toku diagnozy w taki sam sposób, w jaki systemy bankowości elektronicznej strzegą dostępu do informacji o pieniądzach. Gwarancją bezpieczeństwa jest zaszyfrowane połączenie internetowe.

Po badaniu automatycznie generowane są raporty indywidualne i grupowe. Raporty grupowe Competence Navigator™ dostarczają praktycznych danych nieodzownych do zarządzania kompetencjami w sposób dopasowany do aktualnych, rzeczywistych potrzeb i interesów organizacji. Raporty indywidualne zostały zaprojektowane w sposób budzący ciekawość pracowników i minimalizujący ich opór przed zmianą. Ich struktura podporządkowana jest logice procesów rozwojowych. inspiruje, wyzwala energię do zmiany, motywuje.

Wymagające czasochłonnych i kosztownych wdrożeń skomplikowane systemy zarządzania kompetencjami odchodzą do lamusa. Metodologie diagnozy kompetencyjnej nowej generacji powstają w oparciu o technologie internetowe typu cloud computing. Towarzyszące im narzędzia są lekkie i intuicyjne. Nie wymagają od użytkowników myślenia o tym, o co mogą zadbać same. Takim właśnie narzędziem jest Competence Navigator™.

Zainteresowanych zastosowaniem narzędzi zapraszamy do kontaktu:
Tel. +48 22 428 11 11

Mail: biuro@onestepup.pl

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00