Competence Game

To pierwszy na rynku wirtualny assesment/development center on-line,  w formie gry strategicznej do badania i rozwoju kompetencji pracowników.

COMPETENCE GAME w bardzo atrakcyjny dla gracza sposób, mierzy kompetencje potrzebne pracownikom, którzy pracują z klientami (wewnętrznymi i zewnętrznymi), mają kontakt z rynkiem, ich działania wpływają na satysfakcję klienta i wizerunek firmy.

 Kiedy wykorzystywać narzędzie Competence Game

 • Kiedy chcemy przeprowadzić badania kompetencji istniejących zespołów oraz wesprzeć przy wyborze cykli szkoleniowych
 • Podczas wspierania komunikacji do każdego pokolenia, przez co pomaga
  w budowaniu wizerunku firmy, wpisując się tym w politykę Employer Brandingu
 • W procesach rekrutacyjnych zarówno w rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej,
 • W przygotowywaniu programów talentowych oraz ścieżek sukcesji
 • Podczas wewnętrznych działań wspierających indywidualny rozwój pracowników
 • W programach outplacementowych, jako wsparcie w postaci informacji na temat poziomu kompetencji osób objętych programem
 • Na każdym etapie onboardingu, jako informacja zwrotna na temat posiadanych przez pracownika wchodzącego do organizacji, kompetencji – to ważna wiedza dla pracownika, ale też dla jego przełożonego i HR
 • Kiedy chcemy rozwijać pracowników w niestandardowej formie – poprzez udział w COMPETENCE GAME Uczestnik nabywa i ćwiczy konkretne kompetencje.

 Korzyści z zastosowania Competence Game

 • COMPETENCE GAME kreuje pozytywny Employer Branding,
 • Daje realne oszczędności czasu i pieniędzy w procesach rekrutacyjnych i w procesach rozwojowych
 • Bada rzeczywiste zachowania i umiejętności oraz realne zaangażowanie, a nie tylko deklaracje
 • Uczestnik COMPETENCE GAME może pokazać swój potencjał a nie tylko dotychczasowe doświadczenie zawodowe
 • Daje gwarancję wysokiej jakości pomiaru, szczególnie ważną w przypadku licznych rekrutacji oraz dużych programów developmentowych
 • Tworzy bezpieczną przestrzeń online, która jest mniej stresująca niż rozmowa rekrutacyjna czy Assessment Centre
 • Pozwala dokonać optymalnego wyboru kandydata/ów lub pracownika/ów do dalszych działań w obszarze polityki personalnej.

 Archipelago Competence Game

W grze ARCHIPELAGO gracze wcielają się w rolę zarządcy nieruchomości na egzotycznych wyspach. Celem w grze jest jak zdobycie jak największej liczby klientów i jak najtrafniejsze dopasowanie oferty nieruchomości do ich potrzeb.

Klienci są wymagający i mają różne preferencje co do wymarzonych lokalizacji. Gracz jest wyposażony w szereg narzędzi, które może wykorzystać tak, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania klientów.

W grze zdobywa się punkty premii, których liczba zależy od poziomu końcowej liczby klientów oraz ich poziomu satysfakcji. Co ważne, wynik punktowy z samej gry nie jest najważniejszy! Narzędzie zbiera informacje o zachowaniach gracza i na tej podstawie jest generowany raport kompetencji.

Tymczasem mechanizm gry mierzy występowanie konkretnych zachowań, ich częstotliwość, sekwencję, okoliczność pojawienia się oraz konsekwencje, co razem wpływa na określony wynik w grze, ale przede wszystkim mierzy poziom badanych kompetencji i na tej podstawie generuje raport kompetencji.

 Jakie kompetencje mierzy:

Gra przeszła badania standaryzacyjne, które trwały 2 lata. Ich celem było zweryfikowanie czy narzędzie spełnia odpowiednie standardy psychometryczne takie jak rzetelność i trafność. Narzędzie je spełnia, ponadto zostały przeprowadzone badania normalizacyjne.

Po zakończeniu gry generowany jest raport, który jest opisem 3 diagnozowanych przez grę obszarów kompetencyjnych oraz stopnia ich natężenia osiągniętego przez badaną osobę. Każdy obszar kompetencyjny opisywany w raporcie składa się z mniejszych części, czyli kompetencji i do każdego z nich w raporcie są wskazania, co konkretnie można robić aby wypełniać luki kompetencyjne.

Raporty mogą mieć trzy różne formy: raport dla gracza, raport dla menedżera i HR oraz raport zespołowy z porównaniem wszystkich kandydatów.

 Archipelago Competence Game

 • Czas trwania gry: 90 – 120 minut
 • Tryb: Single Player
 • Po grze system generuje Raport Gracza – dokument informujący o poziomie poszczególnych kompetencji, najmocniejszych stronach oraz obszarach do rozwoju. Uczestnicy dostają raporty na swoje konta e-mail.
 • Podczas gry wymagany jest dostęp do komputera oraz dostęp do Internetu. Gra może być rozgrywana na dowolnej przeglądarce, jednak rekomendowana jest Google Chrome.

Narzędzie zostało docenione przez Development Dimensions International, organizatora International Congress on Assessment Center Methods and Developing Leadership Talent – najważniejszej konferencji w obszarze badania i diagnozy kompetencji.

 

ClusterMind Competence Game

Akcja gry toczy się w nowoczesnym kompleksie naukowo-technologicznym, w którym najwybitniejsze umysły świata wspólnie mierzą się ze złożonymi wyzwaniami współczesności. Do zadań personelu należy przede wszystkim opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych wynalazków. Odbiorcami tych technologii są różne grupy klientów, np. przedstawiciele świata biznesu, świata akademickiego czy fachowcy związani z programami kosmicznymi. Praca w tej innowacyjnej branży wymaga nie tylko błyskotliwego umysłu, ale również talentu do pracy zespołowej. Poszczególni specjaliści powinni nie tylko wywiązywać się ze swoich obowiązków, ale również udzielać wsparcia innym, gdy zajdzie taka potrzeba. Gracze wcielają się w rolę Konsultanta, Naukowca, Mechanika lub Opiekuna i wspólnie dążą do realizacji postawionych celów.

Tymczasem mechanizm gry mierzy występowanie konkretnych zachowań, ich częstotliwość, sekwencję, okoliczność pojawienia się oraz konsekwencje, co razem wpływa na określony wynik w grze, ale przede wszystkim mierzy poziom badanych kompetencji i na tej podstawie generuje raport kompetencji.

 Jakie kompetencje mierzy:

 Ta gra również przeszła badania4 standaryzacyjne, których celem było zweryfikowanie czy narzędzie spełnia odpowiednie standardy psychometryczne takie jak rzetelność i trafność. Narzędzie je spełnia, ponadto zostały przeprowadzone badania normalizacyjne.

Po zakończeniu gry generowany jest raport, który jest opisem 3 diagnozowanych przez grę obszarów kompetencyjnych oraz stopnia ich natężenia osiągniętego przez badaną osobę. Każdy obszar kompetencyjny opisywany w raporcie składa się z mniejszych części, czyli kompetencji i do każdego z nich w raporcie są wskazania, co konkretnie można robić, aby wypełniać luki kompetencyjne.

Raporty mogą mieć trzy różne formy: raport dla gracza, raport dla menedżera i HR oraz raport zespołowy z porównaniem wszystkich kandydatów.

 ClusterMind Competence Game

 • Czas potrzebny na zapoznanie się z samouczkiem: 10 – 30 minut
 • Czas trwania gry jedną rolą: 15 minut
 • Całkowity czas gry (4 role): 60 minut + czas potrzebny na zapoznanie się
  z samouczkiem
 • Tryb: Single Player lub Multiplayer
 • Podczas gry wymagany jest dostęp do komputera oraz dostęp do Internetu. Gra może być rozgrywana na dowolnej przeglądarce, jednak rekomendowana jest Google Chrome.

Etapy pracy z wykorzystaniem narzędzia:

Uprawnienia do korzystania z metodologii i narzędzia COMPETENCE GAME posiadają certyfikowani konsultanci.

Po stronie Klienta:

 • Kontakt z firmą szkoleniową, z certyfikowanym konsultantem Competence Game.
 • Określenie celu badania – assessment/development
 • Określenie grupy badanych osób oraz przygotowanie listy osób badanych – imię
  i nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link do badania.

  Po stronie firmy szkoleniowej i konsultanta:

 • Przygotowanie projektu badania kompetencji z poziomu Platformy
 • Wygenerowanie oraz rozesłanie linków do badania do wszystkich wskazanych osób.
 • Monitorowanie procesu przebiegu badania z perspektywy Platformy – czy badanie rozpoczęto, czy jest w toku realizacji czy też już zakończono.
 • Wygenerowane dodatkowych raportów – na życzenie Klienta.
 • Interpretacja raportów oraz informacja zwrotna – informacja zwrotna może zostać udzielona indywidualnie każdemu badanemu i/lub menedżerowi, HR, zespołowi.

Zestaw mierzonych kompetencji w obu proponowanych tutaj COMPETENCE GAME, przedstawionych powyżej, jest stały, narzędzia są psychometryczne.


Zainteresowanych zastosowaniem narzędzi zapraszamy do kontaktu:
Tel. +48 22 428 11 11
Mail: biuro@onestepup.pl

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem