Bożena Janowska, MBA

Bożena Janowska_One Step Up

Trener biznesu, facylitator, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, psycholog, doradca zawodowy, asesor AC/DC. 

Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku.

Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem ludźmi w zespołach, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR), oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. 

  • Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych. Od lat, poza współpracą z biznesem, współpracuje również z administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych. Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie prowadzi zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.
  • Coach International Coaching Community (ICC). Prowadzi sesje coachingu menadżerskiego, coachingu indywidualnego oraz coaching zespołowy.
  • Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska.
  • Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”. Prowadzi sesje AC/DC jako asesor wiodący, opracowuje scenariusze do AC/DC oraz szkoli z AC/DC.
  • Konsultant Competence Game (Master Level), pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych.
  • Certyfikowany facylitator Management 3.0. oraz facylitotor Job Craftingu.
  • Konsultant Extended DISC.
  • Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego.
  • Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym oraz Competence Navigator™ narzędzia do oceny 360 na bazie kompetencji.
  • Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®. 

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu oraz narzędziami opartymi na rozwiązaniach online.

Szkolenia prowadzone przez Bożenę w One Step Up:

Pierwsze kroki menadżera – fundamenty przywództwa i zarządzania zespołem

Kierowanie zespołem pracowników – warsztat z wykorzystaniem symulacji hybrydowej RAVEN13

Doskonalenie umiejętności menadżerskich z wykorzystaniem symulacji SmileUrbo

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00